» » » Əmək haqqının hesablanması və ödənişinin uçotu

Əmək haqqının hesablanması və ödənişinin uçotu

posted in: Uncategorized | 0

Əmək haqqının hesablanması işçilərin faktiki iş yerində vəzifə maaşına əsasən aparılır. Vəzifə maaşından müvafiq tutulmalar olduqdan sonra işçiyə çatacaq məbləğ müəyyən olunacaq. Bu tutulmalar məcburi könüllü ola bilər. İlkin olaraq adi bir şəxsin əmək haqqısının hesablanmasında olan əsas tutulmalara baxaq.

 

1) Əmək haqqından 14% həcmində fiziki şəxslərin gəlir vergisi tutulur.

Bu isə vəzifə maaşı 2500 manata qədər olan şəxslərdə ölkə üzrə yaşayış minimumu çıxıldıqdan sonra aparılır. 2016-cı il üçün ölkə üzrə yaşayış minimumu 136 manat həcmində müəyyən olunmuşdur. Vəzifə maaşı 2500 manatdan  çox olduqda isə 350 və əlavə olaraq 2500 manatdan çox olan hissənin 25%-i tutulur.

 

Məsələn:

a) Vəzifə maaşı 536 manat şəxs üçün gəlir vergisi aşağıdakı qaydada hesablanır:

(536-136)*14%=56. Bu şəxs üçün gəlir vergisi 56 manat təşkil edir.

 

b) Vəzifə maaşı 3000 manat olan şəxs üçün gəlir vergisi:

350+(3000-2500)*25% = 350+125=475 manat həcmində  tutulur.

 

2) Vəzifə maaşından 3% məcburi dövlət sosial sığorta ayırması tutulur.

a)  536*3%=16.08  manat     b)  3000*3%=90 manat

 

3) Adətən praktikada ən çox rast gəlinən könüllü tutulma isə 2% həcmində həmkarlar ittifaqına ayırmalar tutulur.

a) 536*2%= 10.72

b) 3000*2%=60 manat

 

*Bir məsələni də qeyd edək ki, fiziki şəxslərin əmək haqqından gəlir vergisi üzrə tutulmalar aparılması zamanı mövcud güzəşt və azadolmalar tətbiq olunan şəxslər vardır və bu kimi hallar Vergi məcəlləsi maddə 102 – fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər bölməsinə uyğun olaraq tənzimlənir.

Əmək haqqının hesablanması 70-ci hesabın krediti üzrə aparılır. Müxabirləşmənin debet tərəfində xərclərin uçotu üzrə hesablar olur. 

DtKtMəbləğƏməliyyatın məzmunu
087010 000Əsas vəsaitlərin tikintisi ilə məşğul olan işçilərin əmək haqqının hesablanması
10, 15701 000Materialların təchizatı ilə məşğul olan işçilərin əmək haqqının hesablanması
207020 000Əsas istehsalda çalışan işçilərin əmək haqqının hesablanması
23702 200Köməkçi istehsalatda çalışan işçilərin əmək haqqının hesablanması
2570220Ümumistehsalatda çalışan işçilərin əmək haqqının hesablanması
267015 000Administrativ və idarəetmədə çalışan işçilərin əmək haqqının hesablanması
44701 000Hazır məhsulun satışı ilə məşğul olan işçilərin əmək haqqının hesablanması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *