» » » Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar

Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar

posted in: Uncategorized | 0
Print Friendly, PDF & Email

Müəssisə sığortaçı kimi çıxış edərkən, onun əmlakının və işçi heyətinin (sosial sığorta və təminat və tibbi sığorta üzrə hesablaşmalardan başqa) sığorta edilməsi üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün uçotda 65 N-li “Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar” hesabı nəzərdə tutulub. Hesablanan sığorta ödəmələri istehsal məsrəflərini (tədavül xərclərini), yaxud digər sığorta ödəmələri mənbələrini uçota alan hesabların debeti, 65 N-li hesabın kreditinə yazılır.

Leave a Reply