Bu bəyannamənin tərtib olunması qaydasında dəyişiklik edilib

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Mənfəət vergisi bəyannaməsinin tərtib olunması qaydasında dəyişiklik edilib. Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla mövcud bəyannamələr, onların əlavələri və tərtib olunması qaydaları da yenilənib Bu yenilik vergi sahəsində aparılan islahatlardan irəli gələn məsələlərin həlli, güzəşt və azadolmaların uçotunun dəqiq aparılması, … Read More

Vergilər Nazirliyinin daha bir elektron xidməti istifadəyə verilib

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Vergilər Nazirliyinin daha bir elektron xidməti istifadəyə verilib. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə, o cümlədən qeyri-rezident şəxslərə qaytarılması üzrə müraciətlər elektronlaşdırılıb. Bu, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, vergi ödəyicilərinə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində atılmış daha bir addımdır. Yeni … Read More

Bu bəyannamə artıq Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılıb

posted in: Vergi, Xəbər | 0

ƏDV bəyannaməsi və əlavəsi Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılıb. Vergilər nazirinin əmri ilə “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”nə və ona 5 nömrəli əlavəyə ( ) və onların tərtib edilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilib. Dəyişikliyə əsasən, ƏDV bəyannaməsinin 5№-li əlavəsi Vergi Məcəlləsinin 164-cü və bu Məcəlləyə … Read More

ƏDV-nin qaytarılması üçün bu sənədlər tələb edilir

posted in: Vergi, Xəbər | 0

ƏDV-nin qaytarılması üçün vergi ödəyiciləri məlumat qoşmalarını təqdim etməlidirlər Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən, topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim olunmasını həyata keçirən şəxslərin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ ləğv edilib. Bununla əlaqədar sahibkarlıq subyektlərinin … Read More

Bu vergi bəyannaməsinin formasına dəyişiklik edilib

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Muzdlu işlə əlаqədаr ödəmə mənbəyində tutulаn vergi bəyаnnаməsinin formasında dəyişiklik edilib. Vergilər nazirinin əmri ilə muzdlu işlə əlаqədаr ödəmə mənbəyində tutulаn verginin bəyаnnаməsinin və əlavələrin tərtib еdilməsi qaydaları  (yüklə – ) təsdiqlənib. Qaydalara əsasən, muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi Vergi … Read More

Vergi ödəyiciləri bu ünvan üzrə uçota alınacaq

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0

Vergi ödəyiciləri iqtisadi maraqlar mərkəzinin yerləşdiyi ünvan üzrə uçota alınacaq İqtisadi maraqlar mərkəzi – vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, digər təsərrüfat subyektləri (obyektləri), o cümlədən istehsal sahələri ilə müqayisədə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə gəlirlərinin formalaşmasında daha … Read More

ƏDV ilə bağlı Vergi Məcəlləsində olan dəyişikliklər

posted in: Vergi, Xəbər | 0

ƏDV ödəyicisisiniz? Bildiyiniz kimi, Vergi Məcəlləsinə çoxsaylı dəyişikliklər edilmişdir və onların bir qismi ödəyicisi olduğunuz ƏDV-yə aiddir. Bu dəyişikliklərlə tanış olmağınız və fəaliyyətinizdə nəzərə almağınız üçün onları diqqətinizə çatdırırıq: Siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan … Read More

error: Content is protected !!