fbpx

Mühasib peşəsinin ilk nümayəndələri (2-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

                               Mühasib peşəsinin ilk nümayəndələri (2-ci hissə)(Mühasib peşəsi) 1-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun Qədim Şumer Şumeri yazının vətəni hesab etmək qəbul olunub. Hələ e.ə. … Read More

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (6-cı hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

                      Mühasibatlığın əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (6-cı hissə) mühasibatlıq 5-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun. Mühasibat uçotunun əsas vəzifəsi – ilkin uçot məlumatlarının ardıcıl xülasəsi və qruplaşdırılması vasitəsilə müəssisənin … Read More

Dövlət təşkilatının pullu xidmətlər göstərməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dövlət təşkilatının pullu xidmətlər göstərməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılır? Sual: Büdcədən maliyyələşən dövlət təşkilatının pullu xidmətlər göstərməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılırmı və buna görə hansı vergi ödənilməlidir? Cavab: Hüquqi şəxslər fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olan (kommersiya hüquqi şəxsləri) və ya … Read More

MDSS hesabatında Orta Siyahı sayı sətrində hansı dövr üçün işçilərin sayı göstərilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

MDSS hesabatında Orta Siyahı sayı sətrində hansı dövr üçün işçilərin sayı göstərilir? Sual: “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat” (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) formasının 2. Hesabat dövründə işçilərin sayı bəndi üzrə “Orta siyahı sayı (nəfər)” sətrində hansı … Read More

error: Content is protected !!