fbpx

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır və bu neçəyə başa gələ bilər? (II hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır? I hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Şirkətlərin işində bəzən elə hallar yaranır ki, ştat mühasibinin səlahiyyəti məsələnin həlli üçün kifayət etmir, autsorsinqə müraciət etmək isə qeyri-rentabelli  hesab olunur və məqsədəuyğun deyildir. Belə hallarda … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (44-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (44-cü hissə) 43-cü hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Kameral mühasibatlıq dövlət təsərrüfatında inkişaf etmişdir. Öz inkişafın da o, üç mərhələdən keçmişdir: Köhnə kameral mühasibatlıq Avropada XII əsrdən XVIII əsrin ortalarına kimi hökmranlıq etmişdir. … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (43-cü hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (43-cü hissə) 42-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Montqomerinin ardıcılları olan R.K. Muts və X.A. Şaraf aşağıdakı müddəaları tərtib etmişdilər: Hesabat yoxlanılmalıdır. Auditor və administrasiya arasında maraqların toqquşmasını ehtimal etmək olmaz. Maliyyə hesabatları … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (42-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (42-ci hissə) 41-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Məsuliyyət mərkəzləri üzrə uçot şərtlərində hazır məhsulun keyfiyyətinin uçotunu təşkil edirlər. ABŞ etiraf edir ki, düzəldilə bilən və düzəldilə bilməyən zay məhsul xərcləri nə qədər … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (41-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (41-ci hissə) 40-cı hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Məsuliyyət mərkəzləri (resibl-mərkəz). Bu və ya digər administratorların fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün sapmalardan istifadə etmək fikri, D.A. Higgens tərəfindən məsuliyyət mərkəzləri anlayışının meydana gəlməsinə səbəb oldu. … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (40-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (40-cı hissə) 39-cu hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Mühasiblərin müxtəlif nəticələri təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların bu və ya digər qruplarının müxtəlif və ziddiyyətli maraqları ilə əlaqələndirməyənə qədər, lazımi variantın seçilməsində elə … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (39-cu hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (39-cu hissə) 38-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun İdarəetmə uçotunda hesablanmış gəlirin məbləği maliyyə hesabatının hesabatlarında göstərilən mənfəət məbləği ilə üst-üstə düşməyə bilər. Bu, saxtalaşdırmanın nəticəsi deyil, eyni olmayan uçot metodologiyasının müxtəlif vəzifələrindən … Read More

Mühasibat uçotunun inkişaf mərhələləri (38-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu – inkişaf mərhələləri (38-ci hissə) 37-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Mühasibat uçotunun ingilis-amerikan məktəbinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, ideyalardan birini – mənfəəti hesablamaq imkanını ifrat həddə çatdırmışdır. Amerika mühasiblərinin xidməti gəlirlərin iqtisadi məzmunu – … Read More

Mühasibat balansı nədir?

Read More9

Mühasibat balansı nədir? Mühasibat Balansı – bu, şirkətin konkret bir tarixdəki maliyyə vəziyyətinin “görüntüsüdür” və ya başqa sözlə desək, yaxşı və ya pis işlədiyini mühakimə etdiyimiz bir hesabat cədvəlidir. O, şirkətin hansı aktivlərinin, öhdəliklərinin olduğunu, kapitalının nəyə bərabər olduğunu göstərir. … Read More

Mühasibat və audit fəaliyyətində rəqəmsal texnologiyalar (IV hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat və audit fəaliyyətində rəqəmsal texnologiyalar (IV hissə) III hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Son zamanlar tutulan vəzifələrə tələblər əhəmiyyətli dərəcədə artıb və prinsipcə yeni hesabat formaları meydana çıxıb. Bu da əmək bazarının bəzi seqmentlərində iş həcminin əhəmiyyətli … Read More

1 2 3 4 131
error: Content is protected !!