fbpx

Əlavə iş yerində gəlir vergisi necə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Fiziki şəxsin əlavə iş yeri olduqda, əlavə iş yerindən ona ödənilən əmək haqqından gəlir vergisi hansı formada tutulur? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 101.1-2-ci maddəsinə əsasən, iki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir … Read More

Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması

posted in: Excel, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması Hamımıza məlumdur ki, 1 yanvar 2016-cı il tarixindən etibarən, Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin satışını həyata keçirən şəxslər notarius tərəfindən sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur. Yəni, satılacaq hər bir … Read More

Əvvəlki dövrdə artıq tutulmuş gəlir vergisi işçiyə qaytarılmalıdırmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Əvvəlki dövrdə artıq tutulmuş gəlir vergisi işçiyə qaytarılmalıdırmı? Sual: İşlədiyim təhsil müəssiəsinə vergi güzəşti olması barədə (vəfat etmiş döyüşçülərin övladlarına hər hansı muzdlu işdə vergi güzəşti) arayışı 2019-cu ilin dekabrında təqdim etmişəm, amma bu qanun 01.01.2019-cu il tarixindən qüvvəyə minib. … Read More

Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (V hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (V hissə) IV hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü … Read More

Müəssisələrin gəlirdən çıxılan xərclərinin müəyyənləşdirilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarla yanaşı, vergidən azad edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə də məşğul olur. Bu zaman hər iki fəaliyyət üzrə çəkdiyimiz xərclərin gəlirdən çıxılan xərclərə hansı formada aid edilməsini müəyyənləşdirmək mümkün olmur. … Read More

Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (IV hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (IV hissə) III hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü … Read More

ABŞ vergi sistemi (5-ci hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ABŞ vergi sistemi (5-ci hissə) 4-cü hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun ABŞ vergi sistemi ən inkişaf etmiş vergitutma sistemlərindən biri hesab olunur. ABŞ iqtisadiyyatın liberal modelinə istiqamətlənən bir ölkədir və federativ dövlətdir. Burada üç səviyyəli vergi sistemindən istifadə … Read More

ƏDV ödənişində maraq doğuran suallar

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisinə (ƏDV) həsr olunub. Bu maddənin müddəaları ilə bağlı maraq doğuran məsələləri iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Vergi Məcələsinin 175.1.3-cü maddəsində qeyd edilir ki, vergi ödəyicisinə verilmiş elektron … Read More

Almaniyanın vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (III hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Almaniya vergi sistemi, formalaşması və inkişafı (III hissə) II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Almaniya Federativ Respublikası bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi quruluşun müxtəlif mərhələlərini keçmiş, dəfələrlə dünya müharibələrinin yaratdığı dağıntılardan qalxmış, iqtisadi cəhətdən güclü, sosial yönümlü … Read More

ABŞ vergi sistemi (4-cü hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ABŞ vergi sistemi (4-cü hissə) 3-cü hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun ABŞ vergi sistemi ən inkişaf etmiş vergitutma sistemlərindən biri hesab olunur. ABŞ iqtisadiyyatın liberal modelinə istiqamətlənən bir ölkədir və federativ dövlətdir. Burada üç səviyyəli vergi sistemindən istifadə … Read More

1 2 3 4 5 183
error: Content is protected !!