Gəlirlərə nələr aiddir?

posted in: Uncategorized | 0

Rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir.

Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə etdiyi gəlirlərdən ibarətdir.

Gəlirlərə aiddir:

  • muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir;
  • muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir;
  • vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *