Hasilat normaları yerinə yetirilmədikdə əməyin ödənilməsi qaydası

posted in: Uncategorized | 0

İşçinin təqsiri olmadan hasilat normaları yerinə yetirilmədikdə, faktik olaraq yerinə yetirilmiş iş üçün haqq verilir. Bu halda aylıq əmək haqqı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maaşının üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *