» » » Kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin məcburiliyi

Kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin məcburiliyi

posted in: Uncategorized | 0
Print Friendly, PDF & Email

Bu Məcəllədə nəzərdə tutulan qaydada bağlanmış kollektiv müqavilənin və sazişin şərtləri tərəflər və bu şərtlərin aid edildiyi iş yerləri üçün məcburidir.

Bu Məcəllədə və digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan əmək, sosial və iqtisadi normalara nisbətən işçilərin vəziyyətini pisləşdirən kollektiv müqavilənin və sazişin şərtləri etibarsızdır.

Leave a Reply