Məzuniyyət vaxtı orta əmək haqqını ödəmək üçün vəsaitin mənbələri

posted in: Uncategorized | 0

Büdcədən maliyyələşdirilən idarələrdə və təşkilatlarda əmək məzuniyyətlərinin haqqı, onların maliyyələşdirilməsinə çəkilən xərclərin smetasında əmək haqqı üçün nəzərdə tutulan vəsait hesabına, təsərrüfat hesablı, özəl müəssisələrdə, ictimai təşkilatlarda (birliklərdə) və digər müəssisələrdə isə əməyin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsait hesabına ödənilir.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *