fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (9-cu hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

                                                  Mühasibatlığın əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (9-cu hissə) mühasibatlıq

8-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.

Təhsil, ödənişli məzuniyyətlər,

Hesab olmadan bəşəriyyət yaşaya bilməzdi – hesab üzvi tələb kimi idi və cəmiyyət nə qədər mədəni idisə, onun həyatı daha məhsuldar idi. Onun hesabları və hesablamaları mürəkkəbləşirdi, onların birləşməsi getdikcə daha da müxtəlifləşirdi, hesabdarlıqdan istifadə bilik kimi lazım idi.

İ.A. Qolubev

Hesabdarlığa tələbat öz kökləri ilə qədimlərə gedib çıxır. Bəşəriyyət təsərrüfat fəaliyyətinə başlayan kimi artıq ərzaq məhsullarının mübadiləsinə daxil olmuş, onları sataraq, özünə lazım olan məhsulları əldə etmiş və kredit münasibətləri yaranan kimi, həm də hesabdarlığa ehtiyac yaranmışdır.

F.T. Dityakin

İbtidai insan həyatın ovçuluq dövrünün davamında əmlakın qeydiyyatına ehtiyac duymurdu, çünki sonuncu yox idi; o hələ qara gün haqqında qida ehtiyatı hazırlamamışdı – tapdığı hər şeyi yeyirdi və ac qaldıqda yenidən ovlayırdı. O, köçəri həyat tərzinə keçəndə, əhilləşdirilmiş heyvanlar şəklində yemək ehtiyatlarına malik olmağın daha sərfəli olduğunu başa düşəndə, onun üçün mal-qara başlarının sayını, eləcə də torpaq sahibi olanda çörəyin miqdarını nəzərə almaq zərurəti yarandı.

A.M. Qavrilov

Hesabdarlıq insanın maddi dünyadan daim asılılığının təsiri altında formalaşırdı.

E.D. Kiryuşin

Maddi həyat nemətlərinin uçotunun rüşeymləri qədim zamanlarda yaranmışdır. Onlardan ən mühümlərinin sayını bilmək və yadda saxlamaq ehtiyacı ilk vaxtlar onların dövri yenidən hesablanması və sadə yazılarla təmin edilirdi.

K. Solovyev

Dövriyyələr qədim zamanlarda mövcud idi, lakin onlar yazı olmaması səbəbiylə qeydə alınmırdı.

S.A. Davıdov

Hesablama qədim dövrlərdə ortaya çıxmış, ilk tətbiqlərini daşlara, ağac qabığına, metal parçalarına həkk etmişdir. Lakin ilk dəfə olaraq, Hindistanda, Misirdə və xüsusilə finikiyalı ticarət xalqında hesabdarlığın daha da inkişaf etdirilməsindən tutmuş, müəyyən dövrə kimi bizə heç bir iz çatmamışdır.

V. Citti

Mühasibatı tanrıların sirri adlandırdılar və ona həsr etdilər. Mənbələr paleolitdən gəlirdi, hansı ki, o vaxt insanın cəsur baxışları göyə dikilmiş və onu əhatə edən maraqlı aləmi əhatə edirdi. Bu isə yalnız təbiət deyil, iqtisadiyyat dünyası idi. Onu idarə etmək üçün “ədədi elm” və yazı icad edildi.

T.N. Malkova

İnsanı əhatə edən və onun əlində olan əşyaların hesabı, insanın anadangəlmə psixi qabiliyyəti funksiyasını təşkil edərək, insan inkişafının ən erkən mərhələlərində yaranmalı idi.

D.A. Xmelnitskiy

10-cu hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!