Mülki Məcəllədə bəzi dəyişikliklər edilib

posted in: Xəbər | 0

MülkiMülki məcəllənin qiymətli kağızlarla bağlı bir neçə maddəsində dəyişiklik edilib.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin aşağıda göstərilən maddələrində dəyişiklik edilib:
 1. 987.1-ci maddənin ikinci cümləsinə “buraxmış” sözündən sonra “, tərtib etmiş” sözləri əlavə edilsin.
 2. 992-ci maddəyə “investisiya fond payı” sözlərindən sonra “və daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı” sözləri əlavə edilsin.
 3. 993.1-ci maddənin birinci cümləsində “Sənədsiz” sözü “Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla, digər sənədsiz” sözləri ilə əvəz edilsin.
 4. 993.3-cü maddədə “sənədsiz qiymətli kağızı” sözləri “daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla, digər sənədsiz qiymətli kağızları” sözləri ilə əvəz edilsin.
 5. 996.1-ci maddənin birinci cümləsində “Sənədsiz” sözü “Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla, digər sənədsiz” sözləri ilə əvəz edilsin və ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Bax: Cinayət məcəlləsinin Əmək müqaviləsi olmadan işçilərin çalışdırılması ilə bağlı maddəsində kiçik dəyişiklik edilib

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla, digər sənədsiz qiymətli kağızlara tətbiq edilmir.”.

 1. Aşağıdakı məzmunda 996.2-1-ci maddə əlavə edilsin:

“996.2-1. İpoteka kağızına mülkiyyət hüququnun yaranması, ipoteka kağızının dövlət qeydiyyatı, ipoteka kağızı üzrə hüquqların ötürülməsi (tədavülü) və ipoteka kağızına xitam verilməsi “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilir. Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı yalnız elektron sənəd formasında tərtib olunur. Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı üzrə hüquqlar bu Məcəllənin 1078-20.11-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş tələblərin elektron qaydada təmin edilməsi yolu ilə ötürülür.”.

 1. Aşağıdakı məzmunda 1078-2.2-1-ci maddə əlavə edilsin:

“1078-2.2-1. Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı mülkiyyətçisinə ipoteka müqaviləsində göstərilən, daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin edilən başqa sübut və dəlillər təqdim etmədən pul və başqa öhdəliklərin mövcudluğunu və bu öhdəliklər üzrə icranın tələb edilməsi hüququnu və daşınmaz əmlakın ipotekası haqqında müqavilədə göstərilən ipoteka hüququnu təsdiq edən sənədsiz adlı qiymətli kağızdır.”.

Bax: Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunda dəyişiklik edilib
 1. 1078-2.4-cü maddədə “Əmlakın” sözü “Bu Məcəllənin 996.2-1-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, əmlakın” sözləri ilə əvəz edilsin.
 2. 1078-2.6-cı maddədə “girov kağızında və ya ipoteka kağızında yazdığı” sözləri “girov kağızı və ya ipoteka kağızı üzrə” sözləri ilə əvəz edilsin.
 3. 1078-2.9-cu maddəyə “ipoteka kağızına” sözlərindən sonra “(daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.
 4. 1078-20.9-cu maddənin birinci cümləsinə və 1078-21.7-ci maddəyə “ipoteka” sözündən sonra “(daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla)” sözləri və həmin maddələrin sonuna müvafiq olaraq aşağıdakı məzmunda cümlə əlavə edilsin:

“Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı üzrə hüquqların ötürülməsi bu Məcəllənin 996.2-1-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.”.

Bax: Sahibkarlara dövlət qurumlarından onlayn rejimdə şikayət etmək imkanı yaradılacaq
 1. 1078-20.11-ci maddədə “İndossament” sözü “Bu Məcəllənin 996.2-1-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, indossament” sözləri ilə əvəz edilsin.
 2. 1078-21.4-cü və 1078-22.2-ci maddələrdə “Sənədsiz” sözü “Bu Məcəllənin 996.2-1-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, digər sənədsiz” sözləri ilə əvəz edilsin.
 3. 1078-23.5-ci maddədə “ipoteka kağızının” sözlərindən sonra “(daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.
 4. 1078-27.2-ci maddədə “Dövlət” sözü “Daşınmaz əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka kağızı istisna olmaqla, digər dövlət” sözləri ilə əvəz edilsin.

Mənbə: president.az


Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *