Nağd pulların daxil olması və xərclənməsinə dair tipik əməliyyatlar

posted in: Məqalə, Xəbər | 0

Nağd pul

  • Bankdan nağd pul vəsaitlərinin alınması: 50 “Kassa” debet hesabı, 51 “Hesablaşma hesabı” kredit hesabı;
  • Alıcının mala, işə, xidmətə görə borcunun ödənişi: 50 “Kassa” debet hesabı, 62 “Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar” kredit hesabı;
  • Kassanın inventarizasiyası (təftişi) nəticəsində aşkar edilən qalıqların mədaxil olunması: 50 “Kassa” debet hesabı, 91 “Digər gəlirlər və xərclər” kredit hesabı;
  • Hesabat verməli şəxslər tərəfindən istifadə olunmamış vəsaitlərin qalıqlarının verilməsi: 50 “Kassa” debet hesabı, 71 “Hesabat verməli şəxslərlə hesablaşma” kredit hesabı;
  • Kassadan işçilərə ödənilən ödənişlərin əks olunması (əmək haqqı, sosial müavinət, nizamnamə kapitalında iştirakdan gələn gəlirlər və s.): 70 “Personalla əmək haqqı ödənişləri üzrə hesablaşma” debet hesabı, 50 “Kassa” kredit hesabı.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *