fbpx

İşçiyə əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün üçün əmək haqqı hesablanırmı?

posted in: Xəbər | 0

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmrin surəti, işçinin əmək kitabçası və işəgötürənin son haqq-hesabı (istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzi, işçiyə ödənilməli əmək haqqı və digər ödəmələr) ilə birlikdə sonuncu iş günü işçiyə verilməlidir (maddə83.2). İşdən çıxan işçilərə əmək … Read More

Daimi işlə məşğul olanların xidməti müqavilə əsasında çalışmasının qadağan ediləcəyi planlaşdırılır

Faktiki olaraq daimi işdə çalışanların siyahısı vahid məşğulluq reyestrinə daxil ediləcək. İşəgötürən təşkilatlar qarşısında mülki-hüquqi müqavilə, yəni xidməti müqavilə əsasında çalışan işçilərlə bağlı yeni tələblər qoyulacağı, bununla da real olaraq daimi işlə məşğul olanların xidməti müqavilə əsasında çalışmasının qadağan ediləcəyi planlaşdırılır. … Read More

Əmək müqaviləsinə xitam verilən işçinin təminatları nədir?

1. İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin «b» bəndi ilə işəgötürən əmək  müqaviləsini ləğv etməzdən azı iki ay əvvəl işçini rəsmi xəbərdar etməlidir. 2. Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haqqı saxlanılmaqla iş axtarmağa imkan yaradılması … Read More

Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər

posted in: Xəbər | 0

Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar: İşəgötürən tərəfindən: hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı olan qadınların, üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən kişilərin; yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən işcilərin; əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin; … Read More

Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən hansı əsaslarla ləğv edilə bilər?

Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər: a) müəssisə ləğv edildikdə; b) işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə; c) peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq … Read More

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları

Əmək müqaviləsi Əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır, heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz. On beş yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların … Read More

İşçinin əsas vəzifələri nədir?

posted in: Xəbər | 0

Hər işçinin vəzifələri aşağıdakılardır: Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək. Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək. Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək. İşəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq. Dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini … Read More

İşəgötürənin əsas vəzifələri nədir?

posted in: Xəbər | 0

Əmək müqaviləsinin şərtlərinə və onlarda nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmək. Əmək qanunvericiliyinin tələblərini yerinə yetirmək. Əmək müqavilələrinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş əsaslarla və qaydada xitam vermək. Kollektiv müqavilələrin, sazişlərin şərtlərinə, onlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl etmək. Əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını yerinə yetirmək. İşçilərin … Read More

Xidməti müqavilə kimə sərfəlidir: işəgötürənə, yoxsa işçiyə?

Bəzi biznes strukturları vergi və sosial ödənişlərdən yayınmanın yeni üsulunu «tapıb» Sahil Əzizov tanınmış dizayn şirkətlərindən birinin əməkdaşıdır. 21 illik staja malik Sahil əmək fəaliyyətinə başladığı gündən işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlayıb və müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq istirahət və məzuniyyət günlərindən, əlavə … Read More

Əmək müqaviləsi bağlamayan şirkətlərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunacaq

Azərbaycan hökuməti işçiləri müqaviləsiz işlədən şirkətlərə qarşı ciddi tədbirlərə hazırlaşır. Tədbirlər eyni zamanda bir neçə məsələni əhatə edəcək. Söhbət həm böyük məbləğdə cərimələrdən, həm də belə şirkətlərin dövlət sifarişlərindən kənarda qalmasından gedir. Bu sahədə maraqlı yeniliklərən biri tikinti sektoruna aid … Read More

1 2 3 4
error: Content is protected !!