fbpx

Diqqət! Auditorlar Palatası təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinə sonuncu dəfə müraciət edib

posted in: Audit, Xəbər | 0
Read More9

Ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, səhmdar cəmiyyətləri, banklar və digər kredit təşkilatları, sığorta təşkilatları və cəmiyyətləri, investisiya fondları, maliyyə-sənaye qrupları, fond və birjalar, qiymətli kağızların emitentləri, büdcədənkənar fondlar, ictimai əhəmiyyətli qurumlar, bələdiyyələr və bələdiyyə müəssisələri, birləşdirilmiş (konsolidə … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Hesabat dövrü ərzində sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmi (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər, məsələn faizlər, dividendlər istisna edilməklə) vergitutma obyektidir. Satışdankənar gəlirlərə digər müəssisələrin fəaliyyətində … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün maliyyə sanksiyaları, cərimə və faizlər

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına görə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq aşağıda göstərilən maliyyə sanksiyaları və faizlər tətbiq edilə bilər: sadələşdirilmiş verginin hesabatını və ya vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün ödəmə mənbəyində verginin tutulması

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olan və ödəmə mənbəyində vergi tutan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar muzdla işləyən fiziki şəxslərə, habelə qeyri-dövlət pensiyaları və digər ödəmələri (rezident müəssisələrə və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında ödənilən icarə haqqı və royalti istisna olmaqla) … Read More

Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü rübdür. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği müəyyən edilmiş vergi dərəcəsini hesabat dövrünün ümumi hasilatının həcminə tətbiq etməklə hesablanır. Məsələn: Siz pərakəndə ticarətlə məşğul olursunuz və rüblük dövriyyəniz 12.000 manat olmuşdur: Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsinizsə … Read More

Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi, bu verginin ödəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (ümumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən aşağıdakı dərəcə ilə hesablanır: Bakı şəhərində – 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR-da – 2 faiz. … Read More

Sadələşdirilmiş vergi – Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimlərdir?

posted in: Vergi | 0
Read More9

SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ Bu buklet sərnişin və yük daşıması, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi, bina tikintisi fəaliyyətləri və aylıq sabit dərəcələri üzrə sadələşdirilmiş verginin hesablanması və ödənilməsini əhatə etmir. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimlərdir? Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir: mülkiyyətində və ya … Read More

1 510 511 512 513 514 515
error: Content is protected !!