2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə YADDAŞ

posted in: Vergi, Xəbər | 0

2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə Y A D D A Ş 2018-ci ilin sentyabr ayı üzrə vergi ödəyiciləri tədiyəçisi olduqları Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsini, Aksiz bəyannaməsini, Yol vergisi bəyannaməsini, Mədən … Read More

Qeyri-rezident bəyannaməni necə verməlidir?

posted in: Xəbər | 0

Sual: VM-nin 149.6-cı maddəsinə görə qeyri-rezident bəyannaməni necə verməlidir? Xahiş ediəm bu proseduru ardıcıllıqla izah edəsiniz. Cavab: Bildiririk ki, qeyd olunan maddə ilə Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentin bəyannamə verməklə, ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş verginin qaytarılması tələbini irəli sürə … Read More

Mənfəət vergisi bəyannaməsinin 207.5 və 207.6 sətirləri arasında olan fərqi bilirsinizmi?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Sualım Mənfəət vergisi bəyannaməsinin doldurulması ilə bağlıdır. Bilmək istəyirdim ki, 207.5-ci sətirdə göstərilən “Borc öhdəliklərinin satışından əldə edilmiş gəlir” ilə 207.6-cı sətirdə göstərilən “Borc tələblərinin satışından əldə edilmiş gəlir” arasındakı fərq nədir? Cavab: Bildiririk ki, borc öhdəliyi dedikdə, vergi ödəyicisi … Read More

error: Content is protected !!