fbpx

Mənfəət vergisini necə hesablamalı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Azərbaycanda mövcud olan 9 növ vergi arasında mənfəət vergisi ümumi vergi daxiolmalarındakı payına görə ilk üçlüyə daxildir. Bu vergi üzrə toplanan vəsaitlərin məbləği ənənəvi olaraq ƏDV və gəlir vergisindən sonra üçüncü ən iri vergi növüdür.  Bəri başdan deyək ki, vergi … Read More

2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə YADDAŞ

posted in: Vergi, Xəbər | 0

2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə Y A D D A Ş 2018-ci ilin sentyabr ayı üzrə vergi ödəyiciləri tədiyəçisi olduqları Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsini, Aksiz bəyannaməsini, Yol vergisi bəyannaməsini, Mədən … Read More

Qeyri-rezident bəyannaməni necə verməlidir?

posted in: Xəbər | 0

Sual: VM-nin 149.6-cı maddəsinə görə qeyri-rezident bəyannaməni necə verməlidir? Xahiş ediəm bu proseduru ardıcıllıqla izah edəsiniz. Cavab: Bildiririk ki, qeyd olunan maddə ilə Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentin bəyannamə verməklə, ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş verginin qaytarılması tələbini irəli sürə … Read More

Mənfəət vergisi bəyannaməsinin 207.5 və 207.6 sətirləri arasında olan fərqi bilirsinizmi?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Sualım Mənfəət vergisi bəyannaməsinin doldurulması ilə bağlıdır. Bilmək istəyirdim ki, 207.5-ci sətirdə göstərilən “Borc öhdəliklərinin satışından əldə edilmiş gəlir” ilə 207.6-cı sətirdə göstərilən “Borc tələblərinin satışından əldə edilmiş gəlir” arasındakı fərq nədir? Cavab: Bildiririk ki, borc öhdəliyi dedikdə, vergi ödəyicisi … Read More

error: Content is protected !!