fbpx

Mühasibat uçotunun predmeti və metodu barədə

Mühasibat uçotunun predmeti Müəssisənin və ya fiziki şəxsin təsərrüfat fəaliyyəti mühasibat uçotunun predmeti hesab olunur, hansı ki, aşağıdakı iqtisadi vasitələrlə həyata keçirilir: əsas vəsaitlər; qeyri-maddi aktivlər; dövriyyə vəsaitləri; pul vəsaitləri; ödəniş vəsaitləri; mücərrəd vəsaitlər. Əsas vəsaitlər – bu vəsaitlər müəssisənin … Read More

error: Content is protected !!