fbpx

E-kassa işləmədikdə həyata keçirilməli tədbirlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstismar zamanı e-kassada nasazlıqlar yarandığı halda, e-kassa istifadəçisi dərhal vergi orqanlarına və elektron kassa operatoruna məlumat verməlidir. E-kassa istismar zamanı yararsız vəziyyətə düşdükdə, e-kassa operatoru bununla bağlı ona çağırış verildiyi andan etibarən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət ərzində e-kassanın təmirini təmin … Read More

E-kassanın uçota alınması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassaların uçota alınması üçün təqdim olunması e-kassa operatorları tərəfindən həyata keçirilir. Pul hesablaşmalarını elektron kassa ilə həyata keçirməli olan vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmiş elektron kassa operatoruna müraciət etməli və aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:      – Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;      … Read More

E-kassa üzrə texniki tələblər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası ərazisində yalnız dövlət reyestrinə daxil edilmiş elektron kassa modellərinin tətbiqinə icazə verilir. E-kassa vahid şəkildə işləyən iki hissədən – bilavasitə e-kassa aparatının özündən və onun tərkib hissəsi olan nəzarət mexanizmi qurğusundan ibarətdir. Aşağıdakı meyarlara cavab verən e-kassadan əhali … Read More

E-kassa operatorunun qeydiyyatının ləğv olunması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassa operatorunun qeydiyyata alınması E-kassa operatoru E-kassa operatorunun qeydiyyatı məcburi və könüllü əsasda ləğv oluna bilər. Elektron kassa operatorunun qeydiyyatının ləğvi üçün əsaslar aşağıdakılardır: – Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə; – E-kassa operatoru sahibkarlıq fəaliyyətini və digər vergi tutulan … Read More

E-kassa operatorunun qeydiyyata alınması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassa operatoru kimi qeydiyyatdan keçmək istəyən hüquqi şəxs portal üzərindən gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə təsdiqlənmiş ərizə ilə Vergilər Nazirliyinə müraciət edir. Qeyd olunan ərizəyə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sənədlər əlavə olunur. Növbəti mərhələdə hüquqi şəxsin tələblərə uyğunluğu yoxlanılır və yoxlamanın nəticəsi … Read More

Kim e-kassa operatoru ola bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassa operatoru e-kassanın təchizatını, satışını, uçotunu, servis texniki xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən, Vergilər Nazirliyində e-kassa operatoru qismində qeydiyyatdan keçmiş rezident hüquqi şəxsdir. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan bütün tələblərə cavab verən hüquqi şəxs e-kassa operatoru ola bilər. Bunun üçün o, qanunvericiliklə nəzərdə … Read More

E-kassa istifadəçilərinin hüquq və vəzifələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassa istifadəçilərinin qanunvericiliklə müəyyən edilən aşağıdakı hüquqları var: vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada uçota alınması üçün e-kassanın müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək; e-kassanın istismara hazırlığını, servis texniki xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə sahələrarası ekspert komissiyasına təkliflər vermək; vergi orqanlarının və e-kassa … Read More

E-kassanın istismarı və əvəzləşdirmə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstismar zamanı e-kassada problem yarandıqda, e-kassanın istifadəçisi dərhal vergi orqanlarına və e-kassa operatoruna məlumat verməlidir. E-kassa işlək vəziyyətdə olmadıqda, operator bu barədə məlumat aldığı andan etibarən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət ərzində təmir işlərinin görülməsini təmin etməlidir. E-kassa və onun tərkib … Read More

E-kassanı necə əldə etmək olar?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassaları əldə etmək niyyətində olan vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmiş e-kassa operatoruna müraciət etməli və müvafiq sənədləri təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, həm dövlət reyestrinə daxil edilmiş e-kassalar, həm də qeydiyyata alınmış operatorlar barədə məlumatları portalın “Reyestrə salınmış e-kassaların siyahısı” və … Read More

E-kassadan istifadənin xüsusiyyətləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

E-kassa və onun tərkib hissəsi olan nəzarət mexanizmi qurğusu e-kassa istifadəçisi olan hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara e-kassa operatorları tərəfindən imzalanmış müqavilə əsasında təqdim olunur və e-kassa operatorunun təqdim etdiyi müvafiq təlimatlar əsasında istismar olunur. Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş … Read More

1 2
error: Content is protected !!