fbpx

Sığortaya görə ödənilmiş vəsaitin gəlir vergisinə cəlb edilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-cimaddəsinə əsasən, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta olunanın və faydalanan şəxsin həyatına, habelə onun əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəymiş zərərin əvəzini ödəmək üçün pul və ya natura şəklində ödənilmiş vəsait, həmçinin işəgötürən tərəfindən ödənilən bütün növ icbari … Read More

Xarici ölkədə çalışan Azərbaycan vətəndaşı hansı hallarda öz ölkəsində gəlir vergisi ödəməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Xarici ölkədə müqavilə ilə çalışan Azərbaycan vətəndaşları hansı hallarda Azərbaycanda da gəlir vergisi ödəməlidirlər? Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan fiziki şəxs Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci maddəsində göstərilən şərtlərə əsasən Azərbaycan Respublikası rezidenti olduğu halda onun Azərbaycan Respublikasında və … Read More

Əgər işçinin gəlir vergisi üzrə iki güzəşti varsa, hansı tətbiq edilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi üzrə iki güzəşt varsa, hansı tətbiq edilir? Sual: Böyük vətən müharibəsi iştirakçılarının övladlarına əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən 400 manat, yoxsa 600 manat güzəşt edilir? Əgər işçi II qrup əlildirsə. Cavab: Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən … Read More

Muzdlu işdən gəlir vergisinə tətbiq olunan güzəşt

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Muzdlu işdən gəlir vergisi üçün tətbiq olunan güzəşt Vergilər Nazirliyinin şərhində göstərilir ki, Vergi Məcəlləsinin 102.4.4-cü maddəsinə əsasən, daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən biri (özlərinin istəyi … Read More

AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Xidmətin adı: AR-da muzdlu iş ilə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar: “AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında Qəbz” Xidmətin göstərilməsinə əsas verən normativ sənədlər: – Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişlərə uyğun … Read More

Azərbaycan Resublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Xidmətin adı: Azərbaycan Resublikasında muzdlu iş ilə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar: “AR-da muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında Qəbz”. Xidmətin göstərilməsinə əsas verən normativ sənədlər: – Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişlərə … Read More

QHT işçilərinin əmək haqqından 14% gəlir vergisi tutulmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Mənim sualım Qeyri Hökumət Təşkilatları ilə bağlıdır. İlk növbədə bilmək istərdim QHT-lər dövlət yoxsa qeyri-dövlət sektoruna aiddir? Bir QHT müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə həm dövlətdən həm də digər QHT-lərdən maliyələşir. Dövlət tərəfindən maliyələşən zaman onun işçilərinin əmək … Read More

İşçi həm 101.1, həmdə 101.1-1 maddəsindəki dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb edilə bilər?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Əmək müqaviləsi ilə eyni vergi ödəyicisində işləyən fiziki şəxslərin bir hissəsinin muzdlu işdən aylıq gəlirləri Vergi Məcəlləsinin 101.1 maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə, digər bir hissəsinin aylıq gəlirləri 101.1-1 maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə vergiyə cəlb edilə bilərmi? (Gəlir vergisi) Cavab: … Read More

Əlavə iş yerində gəlir vergisi necə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Fiziki şəxsin əlavə iş yeri olduqda, əlavə iş yerindən ona ödənilən əmək haqqından gəlir vergisi hansı formada tutulur? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 101.1-2-ci maddəsinə əsasən, iki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir … Read More

Əvvəlki dövrdə artıq tutulmuş gəlir vergisi işçiyə qaytarılmalıdırmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: İşlədiyim təhsil müəssiəsinə vergi güzəşti olması barədə (vəfat etmiş döyüşçülərin övladlarına her hansı muzdlu işdə vergi güzəşti) arayışı 2019-cu ilin dekabrında təqdim etmişəm, amma bu qanun 01.01.2019-cu il tarixindən qüvvəyə minib. Bilmək istərdim ki, mən əvvəlki dövrdə artıq tutulmuş … Read More

1 2 3 4 9
error: Content is protected !!