Hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin ödəyiciləri və vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. Fiziki şəxs olmayan hər hansı xarici şəxs AR Vergi məcəlləsinin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti kimi baxılmalı olmadığını sübut etməyincə, bu fəslin məqsədləri üçün ona müəssisə kimi baxılır. … Read More

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmir xərclərini nə zaman gəlirdən çıxa bilərik?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Hüquqi şəxs, yəni icarəçi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün icarəyə verəndən rəsmi müqavilə əsasında bina icarəyə götürmüşdür. İcarəyə götürülmüş bina icarəçinin balansında deyildir. Hüquqi şəxs-icarəçi öz spesifik fəaliyyəti ilə əlaqədar binada təmir xərcləri çəkməli olur. Bu zaman icarəçi təmir … Read More

Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Ödəmə mənbəyində vergitutma zamanı vergilər gəlirlərdən xərclər nəzərə alınmadan gəliri ödəyən, Vergi  Məcəlləsinə əsasən üzərinə vergi agenti vəzifəsi qoyulan vergi ödəyiciləri tərəfindən tutulur, bəyan edilir və büdcəyə ödənilir. Fiziki şəxsin muzdlu işdən əldə etdiyi gəlir Fiziki şəxs muzdlu işlə əlaqədar … Read More

İcarəyəverən fiziki şəxsin VÖEN-i olduğu halda E-qaimə verməzsə gəlirdən çıxa bilərik?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Hüquqi şəxs olaraq vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxsdən obyekt icarəyə götürürəm. Müvafiq olaraq icarə haqqını fiziki şəxsə, ödəmə mənbəyindən vergini isə dövlət büdcəsinə ödəyirəm. Lakin fiziki şəxs vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmədiyindən elektron qaimə təqdim etmir. Bu halda (yəni … Read More

2-ci qrup əlillər üçün hansı vergi güzəştləri tətbiq olunur?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Mən ikinci qrup əliləm. Muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyim gəlirlərə hansı vergi güzəşti tətbiq olunur? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 102.3-cü maddəsinə uyğun olaraq birinci və ikinci qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa), sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin hər hansı muzdlu … Read More

Xalis mənfəət hesabına verilən nahar hansı halda işçinin gəliri sayılır???

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Müəssisə öz işçilərini xalis mənfəət hesabına ərzaqla və ya nahar yeməyi ilə təmin edirsə, təqdim olunan mal (yemək və ya ərzaq) həmin işçilərin gəliri hesab oluna bilərmi? Həmçinin bax: İşçinin şirkətin qonaqları üçün çəkdiyi xərclər vergitutma obyektidir? Cavab: Bildiririk ki, … Read More

Baş ofisdən nümayəndəliyə olan ödəmələr hansı halda nümayəndəliyin gəliri sayılır?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidenti təmsil edir və daimi nümayəndəliyin hesablaşma hesabına qeyri-rezident tərəfindən ödənilən pul vəsaitləri yalnız Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyin xərclərinin (əmək haqqı xərcləri, icarə xərcləri, kommunal xərclər və s.) qarşılanması üçündür … Read More

İkili mühasibat uçotu: Debet və Kredit

Mühasibat uçotunun aparılmasını hiss olunacaq dərəcədə sadələşdirən dahiyanə həll yolu 500 il bundan əvvəl tapılıb. Gəlirlər və xərclərlə bağlı terminlər cütlüyü əvəzinə mühasiblər digər terminlər cütlüyündən istifadə etməyə başladılar: debet və kredit. İtalyan sələmçilərinin leksikonundan götürülmüş bu iki termin cütlüyü … Read More

“İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında” Qanunda dəyişiklik edildi

posted in: Xəbər | 0

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ Q Ə R A R № 284 Bakı şəhəri, 5 iyul 2018-ci il “İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli 534 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə … Read More

Gəlirlər artır: Bəs vergi ödənişləri??

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Turizm sektorunun gəlirləri artır: bəs vergi və ödənişlər? Azərbaycanda turizm sahəsinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və müasir standartlara cavab verən infrastrukturun yaradılması üçün müxtəlif addımlar atılır. Biznes mühitinin sağlamlaşdırılması məqsədilə həm qanunvericilik səviyyəsində, həm də … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!