fbpx

Hökumət subsidiyaları hesabına əldə olunan qeyri-maddi aktivlər

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Əgər qeyri-maddi aktiv Hökumət subsidiyası hesabına əvəzsiz və ya nominal ödənişlə əldə olunarsa, o zaman müəssisə “Hökümət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatların açıqlanması üzrə” 17 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq həm aktivi, həm də qrantı ilkin … Read More

error: Content is protected !!