Mühasibat uçotunun təşəkkülü və inkişafı (9-cu hissə)

Mühasibat uçotu məlumatlarının istifadəçiləri informasiyaların müxtəlif növlərinə ehtiyac duyurlar. Birilərinə daxil olan gəlirlərin, digərlərinə isə xərclərin məbləği barədə məlumatlar lazım olur. İstifadəçilərin bu rəngarəng məlumat tələbatlarını mühasibat uçotunun müxtəlif növləri təmin edir. Mühasibat uçotu üç əsas növə ayrılır: maliyyə, idarəetmə … Read More

error: Content is protected !!