fbpx

1600 manat əmək haqqı ilə Baş mühasib tələb olunur

Read More9

İşə götürən: İstehsalat şirkəti. Məsuldur: Baş mühasib Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları, Cəmiyyətin əmr və qərarlarını, Cəmiyyətin Nizamnaməsini, şöbə haqqında Əsasnaməni, Cəmiyyətin rəhbərliyinin … Read More

error: Content is protected !!