fbpx

İnventarizasiya haqqında bilməli olduqlarımız (1-ci hissə)

Beləliklə, mühasibat uçotu – bu, təşkilatın təsərrüfat həyatının özünəməxsus salnaməsidir, hansı ki, təşkilatın digər işçilərindən daxil olan, eləcə də mühasiblərin özləri tərəfindən tərtib edilən sənədlərə əsasən müəssisənin struktur bölməsi olan mühasibatlıq tərəfindən aparılır. Bu sənədlər əsasında təşkilatın mühasibatlığı müsəssisənin mülkiyyəti … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (8-ci addım)

8-ci addım Mal və maddi dəyərlər anlayışı Mal və maddi dəyərlər – bunlar istehsal prosesində bir dəfə iştirak edən və öz dəyərlərini tamamilə istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə keçirən əmək alətləridir. Onlar istehsal olunan məhsulların maddi əsaslarına çevrilirlər. Məsələn: Un … Read More

error: Content is protected !!