fbpx

Mühasibat balansı haqqında bilmədiklərimiz

Mühasibat balansı – bu, müəyyən bir tarix üçün onların mənbələri olan iqtisadi vasitələrin qruplaşmasıdır. Balansın aktivlərinin və passivlərinin bərabərliyi balansın … Daha çox

Mühasibat uçotunun predmeti və metodu barədə

Mühasibat uçotunun predmeti Müəssisənin və ya fiziki şəxsin təsərrüfat fəaliyyəti mühasibat uçotunun predmeti hesab olunur, hansı ki, aşağıdakı iqtisadi vasitələrlə … Daha çox

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (1-ci hissə)

Avans hesabatı – Hesabat üçün alınan məbləğləri, əslində çəkilmiş xərcləri, hesabat məbləğlərinin balansını və ya onların köçürülməsini göstərən hesabat verən … Daha çox

Mühasibat uçotunun əsasları – mühasibat uçotu nədir?

posted in: Uncategorized | 0

Mühasibat uçotu müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalının, dövriyyə vəsaitlərinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin natural … Daha çox

error: Content is protected !!