Maliyyə hesabatı haqqında anlayış, onların təyinatı və ona olan tələblər

posted in: Uncategorized | 0

Hesabatda müəssisənin istehsalat-təsərrüfat və maliyyə nəticələri haqda məcmu məlumatlar öz əksini tapır. Mühasibat, statistik və operativ hesabatların məlumatları informasiya mənbəyi sayılır. Mühasibat (maliyyə) hesabatı nədir? Mühasibat (maliyyə) hesabatı – müəssisənin hesabat dövründə əmlak və maliyyə vəziyyətini konkret və anlaşıqlı formada … Read More

error: Content is protected !!