fbpx

Mühasibat “Outsourcing”inin müsbət və mənfi cəhətləri

Read More9

Mühasibat Outsourcing’i – bu xüsusiləşdirilmiş elə kənar şirkətdir ki, mühasibat uçotunun təşkili, aparılması, eləcə də nəzarətedici orqanlara (vergi və mühasibat) hesabatların hazırlanması funksiyalarını öz üzərinə götürür. İndiki dövrdə təşkilatlar eləcə də daxili auditin aparılmasını da outsourcer’ə tapşırırlar. Bu nümunədə mühasibat outsourcing’inin müsbətlərinə … Read More

error: Content is protected !!