fbpx

Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü rübdür. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği müəyyən edilmiş vergi dərəcəsini hesabat dövrünün ümumi hasilatının həcminə tətbiq etməklə hesablanır. Məsələn: Siz pərakəndə ticarətlə məşğul olursunuz və rüblük dövriyyəniz 12.000 manat olmuşdur: Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsinizsə … Read More

Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi, bu verginin ödəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (ümumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən aşağıdakı dərəcə ilə hesablanır: Bakı şəhərində – 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR-da – 2 faiz. … Read More

Sadələşdirilmiş vergi – Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimlərdir?

posted in: Vergi | 0
Read More9

SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ Bu buklet sərnişin və yük daşıması, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi, bina tikintisi fəaliyyətləri və aylıq sabit dərəcələri üzrə sadələşdirilmiş verginin hesablanması və ödənilməsini əhatə etmir. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimlərdir? Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir: mülkiyyətində və ya … Read More

Torpaq vergisi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçiləri və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpağın sahəsinə görə illik olaraq hesablanır. Torpaq vergisi torpaq barəsində mülkiyyət … Read More

Mədən vergisi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikasının ərazisində faydalı qazıntıların çıxarılmasına görə ödənilən vergi mədən vergisi adlanır və yerin təkindən bu faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şəxslər və müəssisələr mədən vergisinin ödəyiciləridir. Aşağıdakı yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi bələdiyyə büdcəsinə ödənilir: kərpic-kirəmit gilləri tikinti … Read More

Əmlak vergisi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər əmlak vergisinin ödəyiciləridir. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililərin və ya onların hissələrinin (bundan sonra – bina), həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və … Read More

Bələdiyyə vergiləri hansılardır?

posted in: Vergi | 0
Read More9

  Bələdiyyə vergiləri Bələdiyyə vergiləri dedikdə, Vergi Məcəlləsi ilə və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrə ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. Bu bukletdə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş və bələdiyyə büdcəsinə ödənilən aşağıdakı vergilər barədə məlumat … Read More

Hansı maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilər?

posted in: Vergi | 0
Read More9

ı) “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almadan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə vergi ödəyicisinə: təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə həmin fəaliyyət növünə görə müəyyən olunmuş aylıq sabit vergi məbləğinin 40 faizi miqdarında; təqvim … Read More

Sabit vergi necə hesablanır?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Cədvəldə nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün aylıq verginin məbləği aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə müəyyən edilir. Misallar: Şənliklərdə aparıcılıqla məşğul olan şəxsin aylıq sabit vergisinin məbləği ayrı-ayrı şəhərlərdə aşağıdakı qaydada hesablanır: Bakı şəhərində – 30 manat … Read More

Sabit verginin ödəyicisi kimi qeydiyyata necə alınmalı?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit verginin ödəyicisi olan fiziki şəxs, əgər vergi orqanında uçota alınmamışdırsa, ilk növbədə qeydiyyatda olduğu ərazinin vergi orqanına və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməli və VÖEN almalıdır. Fiziki şəxs yuxarıda qeyd olunan fəaliyyətə başlayanadək, vergi orqanından “Sadələşdirilmiş vergi … Read More

1 495 496 497 498 499
error: Content is protected !!