fbpx

Mühasibat xidmətləri

Mühasibat xidmətləri Muhasibat.Az-ın əsas istiqamətlərindən biridir. “Outsourcing” kənardan göstərilən peşəkar xidmətdir. Mühasibat xidmətlərii autsorsinqi (accounting outsourcing) – şirkətinizin mühasibat uçotunun … Daha çox

Pul vəsaitləri və hesablaşmaların uçot qarşısında vəzifələri

posted in: Uncategorized | 0

Pul vəsaiti, hesablaşma və kredit əməliy­yatlarının mü­hasibat uçotu qarşısında əsasən aşağıdakı vəzifələr durur: – qeyri-nağd və nağd hesablaşmaların vaxtında sə­nəd­ləşdirilməsi … Daha çox

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi) hesabı

posted in: Uncategorized | 0

  102№-li “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi)” hesabı müəssisənin mülkiyyətində olan qeyri-maddi aktivlərin köhnəl-məsi üzrə məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qeyri-maddi … Daha çox

error: Content is protected !!