fbpx

Sənədsiz avadanlıq hesabına nizamnamə kapitalını artırmaq olar?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sənədsiz avadanlıq hesabına nizamnamə kapitalını artırmaq olar? Sual: 1.Müəssisənin təsisçisi şəxsi mülkiyyətində olan avadanlığın müəssisənin balansına alınmasına və müəssisənin fəaliyyətində istifadə edilməsinə dair qərar vermişdir. Həmin avadanlığın dəyərini müəyyən etmək məqsədi ilə müstəqil auditor rəyi də alınmışdır. Avadanlığın balansa alınması, avadanlığın … Read More

“Nizamnamə”ni necə yazmalı?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Nizamnamə sözü “nizam” (ərəb) və “namə” (fars) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, hər hansı bir şeyin icrası, tətbiqi üçün düşünülmüş qayda, qanun, hökm kimi mənaları ifadə edir. Məsələn: Nizamnamə üzrə hərəkət etmək – hər hansı təşkilatın fəaliyyətini, quruluşunu müəyyən edən qanunlar toplusuna … Read More

error: Content is protected !!