fbpx

Qismən ödənişli məzuniyyət hüququ

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə əmək münasibətlərində olan, bilavasitə uşağa qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü qismən ödənişli məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər. Həmin məzuniyyət dövründə uşağa qulluq edən … Read More

error: Content is protected !!