fbpx

Uçot siyasətinin formalaşdırılması

Read More9

Uçot siyasəti barədə Uçot siyasətini təşkilati-hüquqi formalarından asılı olmayaraq bütün müəssisələr formalaşdırır. Amma bunu qanunvericiliyə, öz təşəbbüsü ilə mühasibat hesablarını tam və ya qismən dərc edənlər açıqlayırlar. Təşkilatın mühasibat uçotu siyasətinin müəyyən istiqamətdə idarə edilməsi və mühasibat uçotunun təşkili, qanunvericilik … Read More

Uçot siyasətinin dəyişdirilməsi halları

Read More9

Təşkilatın uçot siyasətində bu hallarda dəyişikliklər oluna bilər: Mühasibat uçotuna dair qanunvericilikdə və ya normativ aktlarda  dəyşikliklər baş verdikdə; Təşkilat tərəfindən mühasibat uçotunun aparılması ilə bağlı yeni üsullar hazırlanarkən; Fəaliyyət şərtlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdikdə (sahibkarın dəyişilməsi ilə əlaqəli yeni … Read More

error: Content is protected !!