fbpx

Həyatın yığım sığortası üzrə 50%-lik limit köhnə müqavilələrə də aiddir?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci maddəsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına görə, 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə işəgötürənin sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən Azərbaycan … Read More

Nağdsız hesablaşma aparanlar üçün vergi güzəştləri necə hesablanacaq?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Pərakəndə ticarət və iaşə obyektlərində nağdsız ödənişlər üzrə güzəşt müəyyənləşdirilib. Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə görə, satış əməliyyatlarını nağdsız qaydada həyata keçirən ticarət obyektlərinə 2019-cu ildən vergi güzəştləri tətbiq edilib. Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti göstərən … Read More

Aktivlərin təqdim edilməsi ƏDV-yə necə cəlb olunur?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Bank aktivlərinin ƏDV-yə cəlb olunması. Sual: Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın iflas proseduru çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi ƏDV-yə necə cəlb olunur? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, bankın iflas proseduru çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi – … Read More

Bu vergi ödəyiciləri üçün amortizasiya norması nə qədərdir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Nəqliyyat vasitələrinə görə illik amortizasiya norması ƏDV qeydiyyatında olmayan və illik dövriyyəsi 200.000 manatadək olan mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin balansındakı nəqliyyat vasitələrinə görə illik amortizasiya normasının yuxarı həddi nə qədərdir? Əlavə iş yerində əmək haqqından gəlir … Read More

Bu bəyannamə növü də təsdiqlənib

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi təsdiqlənib. Ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi Vergi Məcəlləsinin 150.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər tərəfindən (bu Məcəllənin 150.1.1-ci və 150.1.2-ci maddələrində göstərilmiş şəxslər, habelə yalnız daşınan və daşınmaz əmlak üçün ödənilən icarə haqqı üzrə ödəmə mənbəyində vergitutma … Read More

2019-cu ildə cari vergi ödəmələri necə hesablanacaq?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

2019-cu ildə cari vergi ödəmələri necə hesablanacaq? Vergi Məcəlləsinin 218.5-ci maddəsinə edilmiş dəyişiklikdən sonra aksizli və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallar istehsal edən şəxslər, eləcə də kredit təşkilatları, sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, qiymətli … Read More

Əlavə iş yeri üçün gəlir vergisi güzəşti tətbiq edilir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən qeyri-neft sektorunda çalışan işçilərin muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirlərin məbləği 8000 manatadək olduqda gəlir vergisi sıfır dərəcə ilə hesablanır. Dəqiqləşdirmək istəyirik ki, 2 yerdə – əsas və əlavə iş yerində ümumilikdə 900 manat … Read More

Lizinqlə bağlı Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişiklik

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Lizinq ilə bağlı Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişiklik yanvarın 1-dən qüvvəyə minib Qanunvericiliyə əsasən, maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq alan qismində yalnız hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar çıxış edirlər. Bundan əlavə, maliyyə lizinqinin obyekti qismində əsas vəsaitlərə aid edilən daşınar və … Read More

Bu bəyannamə artıq Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılıb

posted in: Vergi, Xəbər | 0

ƏDV bəyannaməsi və əlavəsi Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılıb. Vergilər nazirinin əmri ilə “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”nə və ona 5 nömrəli əlavəyə ( ) və onların tərtib edilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilib. Dəyişikliyə əsasən, ƏDV bəyannaməsinin 5№-li əlavəsi Vergi Məcəlləsinin 164-cü və bu Məcəlləyə … Read More

Bu vergi bəyannaməsinin formasına dəyişiklik edilib

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Muzdlu işlə əlаqədаr ödəmə mənbəyində tutulаn vergi bəyаnnаməsinin formasında dəyişiklik edilib. Vergilər nazirinin əmri ilə muzdlu işlə əlаqədаr ödəmə mənbəyində tutulаn verginin bəyаnnаməsinin və əlavələrin tərtib еdilməsi qaydaları  (yüklə – ) təsdiqlənib. Qaydalara əsasən, muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi Vergi … Read More

1 2 3 4 8
error: Content is protected !!