fbpx

Daha bir ölkə ilə ikiqat vergitutmanın ləğvi ilə bağlı protokol təsdiqlənib

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Qazaxıstan parlamenti ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, gəlir vergisi və əmlak vergisi ödənişlərindən yayınmaların qarşısının alınmasına dair Azərbaycanla imzalanmış hökumətlərarası protokolu təsdiqləyib. Qazaxıstanın maliyyə naziri Baxıt Sultanov bildirib ki, protokol məlumat mübadiləsi ilə iki ölkə arasında vergi sahəsində əməkdaşlığın inkişafına xidmət … Read More

Amortizasiya olunmayan aktivlər müəssisənin əmlak vergisinin məqsədləri üçün əsas vəsait sayılmır??? – Ziddiyyətli cavab

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: İstehsal prosesində iştirak etməyən əsas vəsaitə necə əmlak vergisi hesablana bilər? Cavab: Bildiririk ki, əmlak vergisinin vergitutma obyekti müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəridir. Əsas vəsaitlər dedikdə istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan … Read More

Aksiz vergisi və aksizli mallar anlayışı

posted in: Vergi | 0
Read More9

Aksiz və aksizli mallar anlayışı Aksiz – aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən dolayı (istehlak) vergi növüdür. Azərbaycan Respublikasında aksizli mallara aşağıdakılar aid edilir: içməli spirt, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; tütün məmulatları; neft məhsulları; minik avtomobilləri (xüsusi nişan … Read More

Vergilər Nazirliyi Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə müraciət etdi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ! Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən 2017-ci ilin 4-cü rübünə görə Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi 2018-ci ilin yanvar ayının 22-dən (yanvarın 20-si və 21-i qeyri-iş günü olduğuna görə) gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və rüb üzrə hesablanmış vergilər həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə … Read More

Amortizasiya hesablanmasında Vergilər Nazirliyinin və Vergi ödəyicisinin ziddiyyətli fikirləri. Sizcə kim düz deyir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Sizin əməkdaşlar deyir ki, mən əsas vəsaiti noyabrda alanda və istismara verəndə, mən ancaq 2 ayın məbləğini xərcə sala bilərəm. Bu tamamilə düzgün deyil. Mən illik normasını xərcə sala bilərəm. Məcəllədə bu tam aydın yazılıb (114.4. Əsas vəsaitlərin kateqoriyaları … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün vergitutma obyekti

posted in: Vergi | 0
Read More9

Hesabat dövrü ərzində sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmi (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər, məsələn faizlər, dividendlər istisna edilməklə) vergitutma obyektidir. Satışdankənar gəlirlərə digər müəssisələrin fəaliyyətində … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün maliyyə sanksiyaları, cərimə və faizlər

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına görə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq aşağıda göstərilən maliyyə sanksiyaları və faizlər tətbiq edilə bilər: sadələşdirilmiş verginin hesabatını və ya vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün ödəmə mənbəyində verginin tutulması

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olan və ödəmə mənbəyində vergi tutan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar muzdla işləyən fiziki şəxslərə, habelə qeyri-dövlət pensiyaları və digər ödəmələri (rezident müəssisələrə və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında ödənilən icarə haqqı və royalti istisna olmaqla) … Read More

Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü rübdür. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği müəyyən edilmiş vergi dərəcəsini hesabat dövrünün ümumi hasilatının həcminə tətbiq etməklə hesablanır. Məsələn: Siz pərakəndə ticarətlə məşğul olursunuz və rüblük dövriyyəniz 12.000 manat olmuşdur: Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsinizsə … Read More

1 378 379 380 381 382 383 384 386
error: Content is protected !!