» » » Əmək müqaviləsinin forması

Əmək müqaviləsinin forması

posted in: Uncategorized | 0
Print Friendly, PDF & Email

Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır.

Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi bu Məcəlləyə əlavə edilmiş nümunəvi formaya uyğun tərtib edilir.

Əmək müqaviləsi iki nüsxədən az olmayaraq tərtib olunub tərəflərin imzası (möhürü) ilə təsdiq edilir və onun bir nüsxəsi işçidə, digər nüsxəsi isə işəgötürəndə saxlanılır.

Leave a Reply