Biznesmenlər üçün İngilis Dili - O.İ. Antonov (Moskva 1999) (161 downloads)
Менеджмент (Конспект Лекций) (98 downloads)
Biznesdə Kontrollinq - Bakı 2008 (96 downloads)
Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi - A.D. Çudakov (117 downloads)
Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları - Dərslik (86 downloads)
MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma - N.İ. Zaxarzenko (128 downloads)
Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket - V.Y. Ulaxoviç (87 downloads)
Sığorta - N.N. Xudiyev (Bakı 2003) (90 downloads)
Beynəlxalq Ticarət - Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina (95 downloads)
Elmi Tədqiqatların Əsasları - Bakı 2010 (72 downloads)
Ticarətin İdarə Edilməsi (Menecmenti) - Kərim Paşayev (100 downloads)
Marketinqin Əsasları - A.T. Məmmədov (97 downloads)
Ticarət, Pul, Mentalitet - A.A. Mazaraki (103 downloads)
Marketinq Menecment - Filip (111 downloads)
Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti) (111 downloads)
Səhmdarlıq işi - Bakı 2010 (83 downloads)
Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə (106 downloads)
İstehsal Vasitələri Bazarı - Problemlər və Perspektivlər - T.İ. İmanov (91 downloads)
Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri - H.A. İsrafilov (87 downloads)
Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma (98 downloads)
Satış Şöbəsinin İdarə Olunması (100 downloads)
Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik) (96 downloads)
Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova (88 downloads)
Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər) (96 downloads)
Diplomatiyanın Əsasları - Anar Eyyubov (115 downloads)
Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) - Müslümat Allahverdiyeva (93 downloads)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti - Firudun Əsədov (78 downloads)
Bank İşi (125 downloads)
Kargüzarlığın Təşkili - Eynulla Musayev (206 downloads)
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti (128 downloads)
Print Friendly, PDF & Email