Biznesmenlər üçün İngilis Dili - O.İ. Antonov (Moskva 1999) (203 downloads)
Менеджмент (Конспект Лекций) (133 downloads)
Biznesdə Kontrollinq - Bakı 2008 (127 downloads)
Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi - A.D. Çudakov (152 downloads)
Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları - Dərslik (118 downloads)
MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma - N.İ. Zaxarzenko (168 downloads)
Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket - V.Y. Ulaxoviç (119 downloads)
Sığorta - N.N. Xudiyev (Bakı 2003) (121 downloads)
Beynəlxalq Ticarət - Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina (124 downloads)
Elmi Tədqiqatların Əsasları - Bakı 2010 (103 downloads)
Ticarətin İdarə Edilməsi (Menecmenti) - Kərim Paşayev (131 downloads)
Marketinqin Əsasları - A.T. Məmmədov (131 downloads)
Ticarət, Pul, Mentalitet - A.A. Mazaraki (130 downloads)
Marketinq Menecment - Filip (144 downloads)
Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti) (142 downloads)
Səhmdarlıq işi - Bakı 2010 (120 downloads)
Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə (137 downloads)
İstehsal Vasitələri Bazarı - Problemlər və Perspektivlər - T.İ. İmanov (121 downloads)
Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri - H.A. İsrafilov (114 downloads)
Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma (129 downloads)
Satış Şöbəsinin İdarə Olunması (135 downloads)
Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik) (128 downloads)
Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova (117 downloads)
Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər) (127 downloads)
Diplomatiyanın Əsasları - Anar Eyyubov (154 downloads)
Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) - Müslümat Allahverdiyeva (124 downloads)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti - Firudun Əsədov (110 downloads)
Bank İşi (183 downloads)
Kargüzarlığın Təşkili - Eynulla Musayev (259 downloads)
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti (166 downloads)
Print Friendly, PDF & Email