Biznesmenlər üçün İngilis Dili - O.İ. Antonov (Moskva 1999) (137 downloads)
Менеджмент (Конспект Лекций) (78 downloads)
Biznesdə Kontrollinq - Bakı 2008 (76 downloads)
Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi - A.D. Çudakov (91 downloads)
Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları - Dərslik (63 downloads)
MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma - N.İ. Zaxarzenko (101 downloads)
Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket - V.Y. Ulaxoviç (65 downloads)
Sığorta - N.N. Xudiyev (Bakı 2003) (66 downloads)
Beynəlxalq Ticarət - Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina (74 downloads)
Elmi Tədqiqatların Əsasları - Bakı 2010 (51 downloads)
Ticarətin İdarə Edilməsi (Menecmenti) - Kərim Paşayev (77 downloads)
Marketinqin Əsasları - A.T. Məmmədov (72 downloads)
Ticarət, Pul, Mentalitet - A.A. Mazaraki (81 downloads)
Marketinq Menecment - Filip (90 downloads)
Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti) (81 downloads)
Səhmdarlıq işi - Bakı 2010 (61 downloads)
Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə (88 downloads)
İstehsal Vasitələri Bazarı - Problemlər və Perspektivlər - T.İ. İmanov (69 downloads)
Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri - H.A. İsrafilov (68 downloads)
Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma (74 downloads)
Satış Şöbəsinin İdarə Olunması (74 downloads)
Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik) (72 downloads)
Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova (68 downloads)
Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər) (74 downloads)
Diplomatiyanın Əsasları - Anar Eyyubov (92 downloads)
Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) - Müslümat Allahverdiyeva (73 downloads)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti - Firudun Əsədov (58 downloads)
Bank İşi (97 downloads)
Kargüzarlığın Təşkili - Eynulla Musayev (101 downloads)
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti (103 downloads)
Print Friendly, PDF & Email