Biznesmenlər üçün İngilis Dili - O.İ. Antonov (Moskva 1999) (222 downloads)
Менеджмент (Конспект Лекций) (149 downloads)
Biznesdə Kontrollinq - Bakı 2008 (146 downloads)
Qiymətlər və Qiymətin əmələ gəlməsi - A.D. Çudakov (171 downloads)
Ərzaq Malları Əmtəəşünaslığının Nəzəri Əsasları - Dərslik (132 downloads)
MS Exceldə Biznes Statistika və Proqnozlaşdırma - N.İ. Zaxarzenko (185 downloads)
Müasir Diplomatiyada Protokol və Etiket - V.Y. Ulaxoviç (132 downloads)
Sığorta - N.N. Xudiyev (Bakı 2003) (134 downloads)
Beynəlxalq Ticarət - Y.V. Vavilova, L.P. Borodulina (139 downloads)
Elmi Tədqiqatların Əsasları - Bakı 2010 (117 downloads)
Ticarətin İdarə Edilməsi (Menecmenti) - Kərim Paşayev (150 downloads)
Marketinqin Əsasları - A.T. Məmmədov (151 downloads)
Ticarət, Pul, Mentalitet - A.A. Mazaraki (146 downloads)
Marketinq Menecment - Filip (159 downloads)
Əməyin Mühafizəsi (Dərs Vəsaiti) (159 downloads)
Səhmdarlıq işi - Bakı 2010 (137 downloads)
Marketinq Strategiyası və Rəqabətli Mövqeləşdirmə (153 downloads)
İstehsal Vasitələri Bazarı - Problemlər və Perspektivlər - T.İ. İmanov (144 downloads)
Qloballaşma Şəraitində İstehlak Kooperasiyasının Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri - H.A. İsrafilov (128 downloads)
Proqnozlaşdırma, Strateji Planlaşdırma və Milli Proqramlaşdırma (141 downloads)
Satış Şöbəsinin İdarə Olunması (171 downloads)
Qiymətli Kağızlar və Onlarla Əməliyyatlar (Dərslik) (146 downloads)
Kommunikasiya Prosesində Reklam- L.N. Fedotova (133 downloads)
Kommersiya Fəaliyyətinin Əsasları (Məsələlər və Testlər) (145 downloads)
Diplomatiyanın Əsasları - Anar Eyyubov (165 downloads)
Beynəlxalq Marketinq (Dərslik) - Müslümat Allahverdiyeva (143 downloads)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gömrük Siyasəti - Firudun Əsədov (121 downloads)
Bank İşi (202 downloads)
Kargüzarlığın Təşkili - Eynulla Musayev (287 downloads)
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti (184 downloads)
Print Friendly, PDF & Email