fbpx

Elektron Qaimə Faktura verilərsə Təhvil-Təslim aktına ehtiyac varmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Təhvil-TəslimSual: Əgər işlərin və xidmətlərin təqdim olunması zamanı E-Qaimə yazılmışdırsa, “İşlərin və xidmətlərin görülməsinin təhvil-təslim aktı”nın doldurulmasına ehtiyac vardırmı? Xahiş edirəm hər iki halı “vardır” və “yoxdur” cavablarını qanunvericiliyə əsasən cavablandırasınız.

Cavab: Bildiririk ki, elektron qaimə-faktura “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən tərtib edilir və həmin qaydalara əsasən elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat isə elektron qaimə-fakturanın “Əsas” rekvizitində öz əksini tapır.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Mənbə: taxes.gov.az

Bax:


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!