Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (56 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (49 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (42 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (44 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (47 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (48 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (36 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (62 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (46 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (45 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (57 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (52 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (36 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (48 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (36 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (42 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (50 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (57 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (84 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (48 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (41 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (65 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (53 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (39 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (39 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (36 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (48 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (67 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (51 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (76 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (53 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (71 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (49 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (58 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (57 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (63 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (63 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (55 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (59 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (64 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (58 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (76 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (58 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (62 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (58 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (64 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (107 downloads)
Sığorta (110 downloads)
İqtisadi Lügət (200 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (116 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (105 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (79 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (92 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (97 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (102 downloads)
İqtisadi Təhlil (132 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (85 downloads)
Büdcə Sistemi (140 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (141 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (99 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (122 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (100 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (98 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (224 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (132 downloads)
Biznes Plan (188 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (307 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (133 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (146 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (145 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (99 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (169 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (110 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (103 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (116 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (116 downloads)
Principles of Macroeconomics - N.Gregory Mankiw (236 downloads)
Макроэкономика (79 downloads)
Мировоя Экономика Учебник (72 downloads)
Справочник Экономиста Аферистa - Сергей Токарев (71 downloads)
Цеховики. Рождение Теневой Экономики. Записки Подпольного Миллионера - Александр Нилов (63 downloads)
Экономика - Булатов.А.С (64 downloads)
Экономика - И.В. Липсиц (67 downloads)
Экономика - Общий курс - А.Г. Войтов (67 downloads)
Экономика Впечатлений. Работа - Это Театр, А Каждый Бизнес - Сцена (54 downloads)
Экономика Недвижимости Конспект Лекций - Денис Шевчук (62 downloads)
Экономика - Учебник Для 8-9 Классов (65 downloads)
Экономика - Учебник Для Вузов - И.В. Липсиц (66 downloads)
Экономика - Конспект Лекций - Игорь Владимирович Липсиц (54 downloads)
Экономист Под Прикрытием - Тим Харфорд (62 downloads)
Экономический Образ Мышления - Пол Хейне (74 downloads)
Экономический Цикл - Анализ Австрийский Школы (84 downloads)
Beyond Capital Marx's Political Economy of the Working Class (Second Edition) - Michael A Lebowitz (60 downloads)
Economics for Financial Markets - Brian Kettell (78 downloads)
Investing in an Uncertain Economy for Dummies - Sheryl Garrett and Garrett Planning Network (63 downloads)
The Inflation Crisis and How To Resolve It - Henry Hazlitt (57 downloads)
Free Prices Now Fixing the Economy - Abolishing the Fed (68 downloads)
Active Currency Management (67 downloads)
Essentials of Banking - Deborah K. Dilley (82 downloads)
International Economics - Theory and Policy (90 downloads)
İqtisadi Diplomatiya - Xəlil Vəlizadə (68 downloads)

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.
Print Friendly, PDF & Email