“AKTİVLƏRİN-QİYMƏTDƏN-DÜŞMƏSİ-ÜZRƏ” (72 downloads)
“ASILI-TƏSƏRRÜFAT-CƏMİYYƏTLƏRİNƏ-İNVESTİSİYALARIN-UÇOTU-ÜZRƏ” (44 downloads)
“BALANS-HESABATI-TARİXİNDƏN-SONRAKI-HADİSƏLƏR-ÜZRƏ” (55 downloads)
“BORCLARA-AID-EDILƏN-XƏRCLƏR-ÜZRƏ” (64 downloads)
“CARI-MƏNFƏƏT-VERGISI-ÜZRƏ” (67 downloads)
“DAŞINMAZ-ƏMLAKA-İNVESTİSİYALAR-ÜZRƏ” (52 downloads)
“ƏDALƏTLI-DƏYƏR”-ÜZRƏ (56 downloads)
“EHTİYATLAR-ÜZRƏ” (63 downloads)
“ƏLAQƏLİ-TƏRƏFLƏR-HAQQINDA-MƏLUMATIN-AÇIQLANMASI-ÜZRƏ” (46 downloads)
“GƏLIRLƏR-ÜZRƏ” (65 downloads)
“HÖKUMƏT-SUBSIDIYALARININ-UÇOTU-”-ÜZRƏ (45 downloads)
“İCARƏ-ÜZRƏ” (51 downloads)
“KAPİTALDA-DƏYİŞİKLİKLƏR-HAQQINDA-HESABAT-ÜZRƏ” (56 downloads)
“MALİYYƏ-ALƏTLƏRİ-ÜZRƏ” (47 downloads)
“MALİYYƏ-HESABATLARININ-TƏQDİMATI-ÜZRƏ” (48 downloads)
“PUL-VƏSAİTLƏRİNİN-HƏRƏKƏTİ-HAQQINDA-HESABAT-ÜZRƏ” (60 downloads)
“QEYRİ-MADDİ-AKTİVLƏR-ÜZRƏ” (57 downloads)
“QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ-ÖHDƏLİKLƏR-ŞƏRTİ-ÖHDƏLİKLƏR-VƏ-ŞƏRTİ-AKTİVLƏR-ÜZRƏ” (55 downloads)
“SATIŞ-ÜÇÜN-NƏZƏRDƏ-TUTULMUŞ-UZUNMÜDDƏTLİ-AKTİVLƏRİN-UÇOTU-ÜZRƏ” (60 downloads)
“TƏŞKİLATLARIN-BİRGƏ-FƏALİYYƏTİ-HAQQINDA-MALİYYƏ-HESABATLARI-ÜZRƏ” (53 downloads)
“TƏŞKİLATLARIN-FƏALİYYƏTLƏRİNİN-BİRLƏŞDİRİLMƏSİ-ÜZRƏ” (48 downloads)
“TƏŞKİLATLARIN-MALİYYƏ-HESABATLARI-VƏ-BİRLƏŞDİRİLMİŞ-MALİYYƏ-HESABATLARI-ÜZRƏ” (53 downloads)
“TƏXİRƏ-SALINMIŞ-MƏNFƏƏT-VERGİSİ-ÜZRƏ” (51 downloads)
“TIKINTI-MÜQAVILƏLƏRI”-ÜZRƏ (55 downloads)
“UÇOT-SIYASƏTI-UÇOT-QIYMƏTLƏRINDƏ-DƏYIŞIKLIKLƏR-VƏ-SƏHVLƏR-ÜZRƏ” (57 downloads)
“XARİCİ-VALYUTA-MƏZƏNNƏLƏRİNDƏ-DƏYİŞİKLİKLƏRİN-UÇOTU-ÜZRƏ” (57 downloads)
TORPAQ-TIKILI-VƏ-AVADANLIQLAR-KOMMERSIYA-TƏŞKILATLARI-ÜZRƏ (58 downloads)

 

Print Friendly, PDF & Email