Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (5-ci hissə)

Yazışma hesabları – ikili qeydiyyat metodu zamanı hesablar arasında qarşılıqlı əlaqə zamanı ortaya çıxır.

Kredit – mühasibat uçotunun bir hissəsi (sağdakı hissə), hansı ki, öhdəliklərlə bağlı hesabların artımını, aktivlərlə bağlı hissənin isə azalmasını göstərir.

Kreditorlar – müəssisənin borclu olduğu hüquqi və fiziki şəxslər.

Kreditor borcu – müəssisənin digər təşkilatalara və ya fiziki şəxslərə borcu.

Klirinq – mallara, qiymətli kağızlara və xidmətlərə görə banklar və dövlət arasında qarşılıqlı öhdəliklər üzrə nağdsiz hesablaşma sistemi.

LIFO  – (Last In, First Out, «axırda gəlib — birinci getmək») – mühasibat uçotunda maddi-material ehtiyatları üzrə üsul, daxil olan və ya hazırlanan məhsul dəstinin son qiymət üzrə dəyərləndirilməsi.

Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları – beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək peşəkarlıqla işlənib hazırlanmış mühasibat uçotuna dair qaydalar külliyyatı, metod və üsullar.

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) – mallara, iş və xidmətlərə tətbiq edilən dolayısı vergi, hansı ki, istehsalın hər mərhələsi və məhsulun satışı bundan ötrü baza rolunu oynayır.

Qeyri-maddi aktivlər – uzunmüddətli istifadə olunan (bir ildən artıq) obyektlər pullla dəyərləndirilirlər və gəlir gətirirlər, amma müəssisə üçün maddi dəyər təşkil etmirlər.

Qeyri-rezidentlər – ölkə ərazisində daimi yaşamayan (o cümlədən müvəqqəti yaşayan) fiziki şəxslər, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar, onların filialları və nümayəndəlikləri.

Netto – malın qablaşdırılma qutusuz çəkisi.

Məqalənin 4-cü hissəsini bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Digər məqalələrimizi bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *