Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (6086 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (686 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (1078 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1365 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1034 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (444 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1325 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (365 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (339 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (636 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1014 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (282 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1056 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (461 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (318 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (423 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (488 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (280 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (378 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (833 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3254 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1483 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (178 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1880 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (406 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (175 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (900 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (15229 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (5118 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2442 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (996 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (948 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (646 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (215 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (481 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (283 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (489 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (545 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (675 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (650 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (513 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (376 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1726 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (608 downloads)
Print Friendly, PDF & Email