Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (6621 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (803 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (1594 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1727 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1410 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (620 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1639 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (466 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (464 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (873 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1155 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (397 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1254 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (585 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (393 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (545 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (579 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (397 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (436 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (920 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3387 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1610 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (242 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (2164 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (475 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (239 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (1025 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (17159 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (5524 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2619 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (1150 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (1070 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (737 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (299 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (575 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (345 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (636 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (666 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (863 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (764 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (708 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (484 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1879 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (770 downloads)
Print Friendly, PDF & Email