Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (4247 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (371 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (347 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (483 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (373 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (162 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (722 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (203 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (113 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (215 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (378 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (116 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (411 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (222 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (154 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (142 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (103 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (114 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (275 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (645 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (2827 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1128 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (58 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (941 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (305 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (64 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (629 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (8995 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (3921 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (1754 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (755 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (701 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (464 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (76 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (204 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (172 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (312 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (367 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (433 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (425 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (326 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (239 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1471 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (356 downloads)
Print Friendly, PDF & Email