Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (4465 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (433 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (449 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (615 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (452 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (199 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (816 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (229 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (143 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (273 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (461 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (146 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (521 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (271 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (189 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (193 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (129 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (150 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (299 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (677 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (2911 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1204 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (84 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1071 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (327 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (85 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (678 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (10367 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (4195 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (1815 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (808 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (738 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (501 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (100 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (253 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (189 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (345 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (407 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (494 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (480 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (361 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (273 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1516 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (408 downloads)
Print Friendly, PDF & Email