Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (4914 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (492 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (683 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (915 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (653 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (281 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (934 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (264 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (224 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (360 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (635 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (183 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (661 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (332 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (234 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (294 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (165 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (194 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (324 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (743 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3017 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1320 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (126 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1317 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (350 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (119 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (734 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (11979 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (4527 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (1903 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (862 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (797 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (535 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (149 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (342 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (214 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (383 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (461 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (550 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (523 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (411 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (307 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1584 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (480 downloads)
Print Friendly, PDF & Email