Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (5270 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (564 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (781 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1045 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (739 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (312 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1034 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (287 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (252 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (394 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (823 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (219 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (812 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (369 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (261 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (335 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (218 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (221 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (343 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (772 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3110 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1377 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (148 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1536 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (375 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (140 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (810 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (12649 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (4647 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2351 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (894 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (868 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (564 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (173 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (389 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (236 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (429 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (489 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (584 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (582 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (444 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (332 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1638 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (526 downloads)
Print Friendly, PDF & Email