Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (4405 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (428 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (429 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (583 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (441 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (191 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (792 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (225 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (136 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (254 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (433 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (136 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (499 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (257 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (180 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (185 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (125 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (142 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (294 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (668 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (2901 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1186 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (80 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1033 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (322 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (80 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (669 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (9945 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (4106 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (1801 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (795 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (729 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (490 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (95 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (248 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (183 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (336 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (394 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (485 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (464 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (355 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (266 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1503 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (395 downloads)
Print Friendly, PDF & Email