Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (6359 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (724 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (1156 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1446 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1090 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (477 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1438 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (394 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (373 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (681 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1068 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (308 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1111 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (501 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (352 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (454 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (518 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (308 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (396 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (856 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3303 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1529 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (197 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (2004 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (428 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (199 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (941 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (16122 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (5268 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2477 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (1042 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (985 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (679 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (235 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (512 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (305 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (562 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (613 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (765 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (691 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (604 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (402 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1792 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (681 downloads)
Print Friendly, PDF & Email