Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (5597 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (608 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (918 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (1184 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (893 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (372 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1187 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (309 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (284 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (448 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (914 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (237 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (907 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (406 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (288 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (383 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (455 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (247 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (362 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (797 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3186 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1423 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (162 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1697 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (387 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (154 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (842 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (13914 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (4885 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2401 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (925 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (892 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (588 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (185 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (415 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (261 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (454 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (516 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (614 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (608 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (466 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (347 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1673 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (556 downloads)
Print Friendly, PDF & Email