Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (4623 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (457 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (539 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (782 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (511 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (229 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (882 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (250 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (162 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (316 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (523 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (165 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (580 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (309 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (216 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (271 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (147 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (174 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (314 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (698 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (2959 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1239 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (105 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (1166 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (342 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (102 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (703 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (11143 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (4374 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (1850 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (837 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (761 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (521 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (128 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (291 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (204 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (364 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (442 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (520 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (504 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (389 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (290 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (1550 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (446 downloads)
Print Friendly, PDF & Email