fbpx

İcarəyə götürülmüş avtomobilə amortizasiya hesablana bilər?

posted in: Xəbər | 0

Sual: 100.000 manatlıq avtomobil 10.000 manata 5 illiyə icarəyə götürülmüşdür, İcarəyə götürən şirkət buna amortizasiya hesablaya bilər? İcarəyə götürən avtomobil balansda əks olunmalıdır? Cavab: Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergitutma məqsədləri üçün amortizasiyanın hesablanması yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericilikdə … Read More

Təmir xərclərinin gəlirdən çıxılmasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən misalla izahı

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Mən bilmək istərdim ki, VM-nin 115.2-ci maddəsində müəyyən edilən məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləğ cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyərinin artmasına aid edilirsə və amortizasiya da həmin cəmə (əsas vəsaitlərin (vəsaitin) əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə bu Məcəllənin … Read More

Ofis avadanlığını VÖEN-siz fiziki şəxsdən aldıqda necə rəsmiləşdirməli və amortizasiya hesablamalı?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Hüquqi şəxs öz istifadəsi üçün hər hansı ofis avadanlıqları alır. Məbləğin çox alınmaması üçün avadanlıqları ikinci əldən, yəni VÖEN olmayan fiziki şəxslərdən alırsa; 1. Bunları hansı sənədlərlə rəsmiləşdirməlidir? 2. Vergi məqsədləri üçün bu avadanlıqları əsas vəsaitlərə daxil edib amortizasiya … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (12-ci addım, 1-ci hissə)

12-ci addım, 1-ci hissə Amortizasiya ayırmaları metodları Amortizasiya barədə yazının əvvəlki hissəsində məlumat vermişdik. Bu yazıda amortizasiya ayırmaları metodları barədə danışacağıq. Amortizasiya ayırmaları metodları: xətti, sürətli-kumulyativ, qalığın azalması metodu, məhsulun həcminə mütənasib metod. Bu metodları bilmək bu gün çox aktualdır. … Read More

Əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmalıdırmı?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Məlumdur ki, əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlər satışdankənar gəlir hesab edilərək, bazar qiyməti ilə mənfəət vergisinə cəlb edilir. Həmin əsas vəsaitlər alıcının vergi uçotunda bazar qiyməti ilə mədaxil edilib, amortizasiya hesablanmalıdırmı? Əgər amortizasiya hesablanmalı deyilsə, o zaman bu əsas vəsaitlərin … Read More

Şirkətin əmlakı şəxsi məqsədlər və şəxsi əmlak şirkət üçün istifadə edilərsə amortizasiya hesablanmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: 1. Şirkətin adına alınmış nəqliyyat vasitəsi sahibkar tərəfindən şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur. 2. Sahibkar yaşayış binasındakı şəxsi mənzilini (bina) sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə edib. Sual: yuxarıdakı hər iki halda amortizasiya hesablanmalıdır yoxsa yox? Əgər hesablanmalıdırsa niyə hesablanmalıdır? Əgər … Read More

Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu

posted in: Excel, Məqalə, Xəbər | 0

  Əsas vəsaitlər (bina, qurğu, avadanlıq, maşın və digər uzun müddətli aktivlər) və qeyri-maddi aktivlərin (patent, müəllif haqqı və s.) zaman ötdükcə köhnəlməyə məruz qaldığını hamımız bilirik. Bu köhnəlmə muhasibatlıq və maliyyə dilində amortizasiya adlanır. İngilis dilində isə, maddi aktivlərin köhnəlməsi depreciation, qeyri-maddi … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (6-cı addım)

6-cı addım Amortizasiya və aşınma barədə dəqiq təsəvvürə malik olmaq və onların fərqini dəqiq bilmək. Torpaqdan başqa istənilən əşyanın, uzunmüddətli istifadə edilən aktivlərin müəyyən bir istifadə müddəti var. Və xidməti müddət ərzində bu aktivlərin – əsas vasitələrin dəyərini istehsal olunan … Read More

Amortizasiya olunmayan aktivlər müəssisənin əmlak vergisinin məqsədləri üçün əsas vəsait sayılmır??? – Ziddiyyətli cavab

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: İstehsal prosesində iştirak etməyən əsas vəsaitə necə əmlak vergisi hesablana bilər? Cavab: Bildiririk ki, əmlak vergisinin vergitutma obyekti müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəridir. Əsas vəsaitlər dedikdə istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan … Read More

Amortizasiya hesablanmasında Vergilər Nazirliyinin və Vergi ödəyicisinin ziddiyyətli fikirləri. Sizcə kim düz deyir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Sizin əməkdaşlar deyir ki, mən əsas vəsaiti noyabrda alanda və istismara verəndə, mən ancaq 2 ayın məbləğini xərcə sala bilərəm. Bu tamamilə düzgün deyil. Mən illik normasını xərcə sala bilərəm. Məcəllədə bu tam aydın yazılıb (114.4. Əsas vəsaitlərin kateqoriyaları … Read More

1 2
error: Content is protected !!