Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu

posted in: Excel, Məqalə, Xəbər | 0

Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu. Əsas vəsaitlər (bina, qurğu, avadanlıq, maşın və digər uzun müddətli aktivlər) və qeyri-maddi aktivlərin (patent, müəllif haqqı və s.) zaman ötdükcə köhnəlməyə məruz qaldığını hamımız bilirik. Bu köhnəlmə muhasibatlıq və maliyyə … Read More

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlərə hansı halda amortizasiya hesablana bilər?

posted in: Xəbər | 0

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlər üçün hansı halda amortizasiya hesablana bilər? Sual: Təsisçi gələcəkdə pulu ödənilmək şərti ilə müəssisəyə avtomobil alıb. Avtomobil müəssisənin balansına götürülə və amortizasiya hesablana bilərmi? Cavab: Mülki qanunvericilikdə təsisçi ilə onun təsis etdiyi müəssisəyə ayrı-ayrı şəxslər … Read More

Əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmalıdırmı?

posted in: Xəbər | 0

Əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlər üçün amortizasiya hesablanmalıdırmı? Sual: Məlumdur ki, əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlər satışdankənar gəlir hesab edilərək, bazar qiyməti ilə mənfəət vergisinə cəlb edilir. Həmin əsas vəsaitlər alıcının vergi uçotunda bazar qiyməti ilə mədaxil edilib, amortizasiya hesablanmalıdırmı? Əgər amortizasiya … Read More

Təmir xərclərinin gəlirdən çıxılmasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən misalla izahı

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Təmir xərclərinin gəlirdən çıxılmasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən misalla izahı. Sual: Mən bilmək istərdim ki, VM-nin 115.2-ci maddəsində müəyyən edilən məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləğ cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyərinin artmasına aid edilirsə və amortizasiya da həmin cəmə (əsas … Read More

Vaxtı keçmiş malın silinməsi ƏDV bəyanaməsinin hansı sütununda qeyd olunmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Sual: Vaxtı keçmiş mal müvafiq qayda da utilizasiya olunub, yəni silinib. Mal idxal olunarkən ƏDV ödənilib və YGB əsasında əvəzləşdirilib. Vaxtı keçmiş mal silinərkən hansı vergi öhdəliyi yaranır və ƏDV bəyanaməsinin hansı sütununda qeyd olunmalıdır? Cavab:  Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinə əsasən … Read More

Bu vergi ödəyiciləri üçün amortizasiya norması nə qədərdir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Nəqliyyat vasitələrinə görə illik amortizasiya norması ƏDV qeydiyyatında olmayan və illik dövriyyəsi 200.000 manatadək olan mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin balansındakı nəqliyyat vasitələrinə görə illik amortizasiya normasının yuxarı həddi nə qədərdir? Əlavə iş yerində əmək haqqından gəlir … Read More

Kiçik sahibkarlar üçün sürətli amortizasiya tətbiq olunacaq

posted in: Xəbər | 0

Amortizasiyanın tətbiqi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər mikro və kiçik sahibkarlığın fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına xidmət edir. Dəyişikliyə əsasən, gələn ildən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin balanslarında olan əsas vasaitlər üzrə sürətli amortizasiya normaları tətbiq ediləcək. Bunun mahiyyətini qısaca belə izah … Read More

İcarəyə götürülmüş avtomobilə amortizasiya hesablana bilər?

posted in: Xəbər | 0

Sual: 100.000 manatlıq avtomobil 10.000 manata 5 illiyə icarəyə götürülmüşdür, İcarəyə götürən şirkət buna amortizasiya hesablaya bilər? İcarəyə götürən avtomobil balansda əks olunmalıdır? Cavab: Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergitutma məqsədləri üçün amortizasiyanın hesablanması yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericilikdə … Read More

Ofis avadanlığını VÖEN-siz fiziki şəxsdən aldıqda necə rəsmiləşdirməli və amortizasiya hesablamalı?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Hüquqi şəxs öz istifadəsi üçün hər hansı ofis avadanlıqları alır. Məbləğin çox alınmaması üçün avadanlıqları ikinci əldən, yəni VÖEN olmayan fiziki şəxslərdən alırsa; 1. Bunları hansı sənədlərlə rəsmiləşdirməlidir? 2. Vergi məqsədləri üçün bu avadanlıqları əsas vəsaitlərə daxil edib amortizasiya … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (12-ci addım, 1-ci hissə)

12-ci addım, 1-ci hissə Amortizasiya ayırmaları metodları Amortizasiya barədə yazının əvvəlki hissəsində məlumat vermişdik. Bu yazıda amortizasiya ayırmaları metodları barədə danışacağıq. Amortizasiya ayırmaları metodları: xətti, sürətli-kumulyativ, qalığın azalması metodu, məhsulun həcminə mütənasib metod. Bu metodları bilmək bu gün çox aktualdır. … Read More

1 2
error: Content is protected !!