fbpx

Təşkilatın mühasibat xidməti qarşısında duran əsas vəzifələr (1-ci hissə)

Read More9

Təşkilatın mühasibat xidməti qarşısında duran əsas vəzifələr aşağıdakılardır: • Daxili istifadəçilər üçün – rəhbərlik, təsisçilər və təşkilatın mülkiyyət sahibkarları, eləcə də kənar istifadəçilərdən ötrü – sərmayədarlar, kreditorlar və mühasibat uçotu ilə bağlı digər istifadəçilər üçün zəruri olan təşkilatın fəaliyyəti və onun … Read More

error: Content is protected !!