fbpx

Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV-nin hesablanması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV hesablanması Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü maddəsinə əsasən, malların (o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində Vergi Məcəlləsinin 165.3-cü maddəsinə uyğun olaraq əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) qaytarılması qaydasında satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərindən … Read More

Qeyri-rezidentin ödədiyi məbləğ ödəmə mənbəyində vergiyə düşürmü?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi güzəşti olan xarici ölkədəki müəssisəyə ( və ya fiziki şəxsə) alınan malın dəyəri, gömrük rüsumu və ƏDV ödənilib. Bu məbləğ ödəmə mənbəyində vergiyə düşürmü? (ÖMV, Qeyri-rezident) Vergilər Nazirliyinin şərhinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən … Read More

Sərnişin daşıyan qeyri-rezidentlərin vergi öhdəlikləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

                              Sərnişin daşıyan qeyri-rezidentlərin vergi öhdəlikləri (qeyri-rezident) Vergi Məcəlləsinin 209-cu maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə … Read More

Bu halda qeyri-rezidentə köçürülmüş pul vəsaitlərinin geri qaytarılması zamanı, ödənilmiş vergi məbləği geri qaytarılır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Bu halda qeyri-rezidentə köçürülmüş pul vəsaitlərinin geri qaytarılması zamanı, ödənilmiş vergi məbləği geri qaytarılır? Sual: Güzəştli vergi tutulan ölkəyə pul köçürmüşük və ÖMV.sini bəyan edib ödəmişik. Həmin pul 1 aydan sonra geri qayıdıb. Bəyannaməyə dəqiqləşmə verə bilərəmmi? Cavab: Bildiririk ki, … Read More

Qeyri-rezidentlərə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində verginin tutulması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 13.2.33-cu maddəsinə əsasən, yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azəbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat məntəqəsi arasındakı daşınması beynəlxalq daşıma adlanır. (qeyri-rezident) Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.17-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası … Read More

Daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezident şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində mal təqdim edirsə vergi öhdəliyi yaranır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezident şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində mal təqdim edirsə vergi öhdəliyi yaranır? Əgər yaranırsa bu necə hesablanıb, icra edilir? Cavab: Bildiririk ki, qeyri-rezident bilavasitə və ya müvəkkil edilmiş şəxs vasitəsilə 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az … Read More

Qeyri-rezident şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlər zamanı ƏDV-nin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezident şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlər zamanı ƏDV-nin hesablanması vaxtının müəyyən edilməsi vergi nəzarətinin vacib məsələlərindəndir və bu mövzu vergi ödəyicilərinin də diqqət mərkəzindədir. Vergi ödəyiciləri hesablaşmalar zamanı ortaya çıxan müəyyən məsələlərlə bağlı redaksiyamıza müraciət edir, ƏDV qeydiyyatında olan və olmayan … Read More

Bu halda ƏDV öhdəliyi necə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Qeyri-rezident müəssisələrə internet üzərindən IT xidməti göstəririksə Əlavə Dəyər Vergisi öhdəliyi necə hesablanır? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 168.1.5-ci maddəsinə əsasən kompüter, internet və digər elektron şəbəkələr, elektron poçt və digər oxşar vasitələrlə xidmətlərin göstərilməsi, yaxud bu cür şəbəkələrdən və ya xidmətlərdən istifadə hüququnun … Read More

Qeyri-rezidentin bu xidmətləri vergiyə necə cəlb edilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezidentin bu xidmətləri vergiyə necə cəlb edilir?   Sual: Qeyri-rezident müəssisəyə hüquqi şəxs tərəfindən öz işçiləri üçün imtahan və təhsilə görə ödənişlər edilir. Asağıdakı 4 hal üzrə ƏDV və ÖMV ödənişləri barədə yazardınız. 1) Təhsil Azərbaycanda verilir 2) Təhsil xaricdə … Read More

Qeyri-rezidentə bu xidmətlərin göstərilməsi ƏDV-yə cəlb edilirmi?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Rezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezident üçün daxili bazarın araşdırılması üzrə xidmətlərin göstərilməsi ƏDV-yə cəlb edilirmi? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü maddəsinin müddəalarına əsasən malların və Vergi Məcəlləsinin 168.1.5-ci maddəsində göstərilən xidmətlərin ixracı ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcəsi ilə cəlb olunur. Bazarın … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!