fbpx

Vaxtı keçmiş malın silinməsi ƏDV bəyanaməsinin hansı sütununda qeyd olunmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0

Vaxtı keçmiş mal silinərkən hansı vergi öhdəliyi yaranır?

Vaxtı keçmiş malSual: Vaxtı keçmiş mal müvafiq qayda da utilizasiya olunub, yəni silinib. Mal idxal olunarkən ƏDV ödənilib və Yük Gömrük Bəyannaməsi əsasında əvəzləşdirilib.

Vaxtı keçmiş mal silinərkən hansı vergi öhdəliyi yaranır və ƏDV bəyanaməsinin hansı sütununda qeyd olunmalıdır?

Cavab:  Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, belə mallardan (işlərdən, xidmətlərdən) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi, fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Qeyd olunan əməliyyatlar “Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi”nin 301.1-ci sətirində və “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinə 3 nömrəli əlavə”nin 301.3-cü sətirində göstərilir.

Mənbə: taxes.gov.azvaxtı keçmiş mal, vergi öhdəliyi
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!