Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (1200 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (1029 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1327 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (943 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (359 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (213 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (336 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (255 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (271 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (367 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (524 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (565 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (185 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (230 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (351 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (369 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (323 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (950 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (462 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (510 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (977 downloads)
Vergi işi tarixən (264 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (332 downloads)
Maliyyə terminləri (630 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2581 downloads)
Print Friendly, PDF & Email