Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (903 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (777 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1090 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (758 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (292 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (168 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (274 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (201 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (206 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (298 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (435 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (473 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (139 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (172 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (291 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (315 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (269 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (818 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (365 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (436 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (838 downloads)
Vergi işi tarixən (219 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (274 downloads)
Maliyyə terminləri (540 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2478 downloads)
Print Friendly, PDF & Email