Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (521 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (501 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (744 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (561 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (191 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (104 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (193 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (147 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (154 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (223 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (347 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (396 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (111 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (124 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (236 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (264 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (215 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (693 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (300 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (382 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (662 downloads)
Vergi işi tarixən (174 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (219 downloads)
Maliyyə terminləri (445 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2375 downloads)
Print Friendly, PDF & Email