Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (46 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (178 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (224 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (187 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (53 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (20 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (42 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (40 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (43 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (69 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (103 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (123 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (27 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (22 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (131 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (153 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (118 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (348 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (172 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (191 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (450 downloads)
Vergi işi tarixən (89 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (101 downloads)
Maliyyə terminləri (215 downloads)
Maliyyə Menecmenti (1194 downloads)