Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (287 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (336 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (489 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (405 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (127 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (68 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (108 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (94 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (104 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (162 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (243 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (274 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (79 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (79 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (188 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (215 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (175 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (560 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (249 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (301 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (582 downloads)
Vergi işi tarixən (139 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (164 downloads)
Maliyyə terminləri (344 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2129 downloads)
Print Friendly, PDF & Email