Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (343 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (371 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (550 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (443 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (143 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (77 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (120 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (104 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (117 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (178 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (266 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (300 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (87 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (88 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (198 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (226 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (181 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (586 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (260 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (319 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (602 downloads)
Vergi işi tarixən (148 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (175 downloads)
Maliyyə terminləri (368 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2285 downloads)
Print Friendly, PDF & Email