Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (820 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (722 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (884 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (686 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (244 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (118 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (223 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (168 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (177 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (263 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (398 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (439 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (128 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (152 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (265 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (289 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (236 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (756 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (332 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (420 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (714 downloads)
Vergi işi tarixən (187 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (243 downloads)
Maliyyə terminləri (501 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2426 downloads)
Print Friendly, PDF & Email