Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (177 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (267 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (361 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (303 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (94 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (51 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (79 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (72 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (80 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (125 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (175 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (201 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (51 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (55 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (167 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (187 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (156 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (472 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (220 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (249 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (529 downloads)
Vergi işi tarixən (122 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (143 downloads)
Maliyyə terminləri (297 downloads)
Maliyyə Menecmenti (1656 downloads)
Print Friendly, PDF & Email