Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (485 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (474 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (699 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (534 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (173 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (96 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (175 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (133 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (139 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (209 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (325 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (374 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (102 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (111 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (223 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (251 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (206 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (663 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (285 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (365 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (643 downloads)
Vergi işi tarixən (166 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (201 downloads)
Maliyyə terminləri (421 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2358 downloads)
Print Friendly, PDF & Email