Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (238 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (306 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (438 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (365 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (115 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (64 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (101 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (88 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (93 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (146 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (211 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (245 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (70 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (73 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (183 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (204 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (170 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (522 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (240 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (278 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (555 downloads)
Vergi işi tarixən (135 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (157 downloads)
Maliyyə terminləri (326 downloads)
Maliyyə Menecmenti (1886 downloads)
Print Friendly, PDF & Email