Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (426 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (426 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (648 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (506 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (162 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (90 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (162 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (120 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (131 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (197 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (299 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (348 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (98 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (103 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (213 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (243 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (196 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (639 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (272 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (351 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (635 downloads)
Vergi işi tarixən (161 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (192 downloads)
Maliyyə terminləri (405 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2338 downloads)
Print Friendly, PDF & Email