Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (1039 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (859 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1216 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (831 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (323 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (187 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (300 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (229 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (235 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (331 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (479 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (521 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (163 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (197 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (320 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (337 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (297 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (880 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (404 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (477 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (934 downloads)
Vergi işi tarixən (241 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (302 downloads)
Maliyyə terminləri (579 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2525 downloads)
Print Friendly, PDF & Email