Print Friendly, PDF & Email

 

Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (93 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (113 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (96 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (22 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (11 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (20 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (22 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (33 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (46 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (53 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (72 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (15 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (15 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (113 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (134 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (96 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (289 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (146 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (159 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (409 downloads)
Vergi işi tarixən (74 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (83 downloads)
Maliyyə terminləri (170 downloads)
Maliyyə Menecmenti (742 downloads)