Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (105 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (217 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (292 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (240 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (71 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (29 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (55 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (52 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (54 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (86 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (121 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (150 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (37 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (35 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (145 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (163 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (130 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (387 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (193 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (213 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (475 downloads)
Vergi işi tarixən (104 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (118 downloads)
Maliyyə terminləri (247 downloads)
Maliyyə Menecmenti (1400 downloads)
Print Friendly, PDF & Email