Print Friendly, PDF & Email

 

Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (32 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (26 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (22 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (6 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (4 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (7 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (7 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (21 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (26 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (26 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (29 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (5 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (6 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (96 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (111 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (77 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (249 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (126 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (134 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (367 downloads)
Vergi işi tarixən (55 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (64 downloads)
Maliyyə terminləri (139 downloads)
Maliyyə Menecmenti (502 downloads)