Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (359 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (381 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (571 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (453 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (145 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (80 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (123 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (108 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (121 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (181 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (270 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (310 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (89 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (93 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (203 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (233 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (186 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (607 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (262 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (327 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (608 downloads)
Vergi işi tarixən (153 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (181 downloads)
Maliyyə terminləri (380 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2294 downloads)
Print Friendly, PDF & Email