Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (6-cı hissə)

Qiymətli kağızların dövriyyəsi – mülki-hüquq əməliyyatları müqavilələrinin bağlanması, mülkiyyət hüququnun qiymətli kağızlara ötürülməsini  tələb edir.

Mühasibat uçotunun obyektləri – təşkilatların fəaliyyət prosesi zamanı onların əmlakı, öhdəlikləri və iqtisadi əməliyyatları.

Əməliyyat fəaliyyəti – investisiya və maliyyə istisna olmaqla, təşkilatın əsas gəlir gətirən fəaliyyəti və digər fəaliyyətlər.

Əsas vasitələr – məhsul istehsalında, işin yerinə yetirilməsində və ya xidmət göstərilməsində əmək vasitəsi kimi istifadə edilən və ya təşkilatın 12 aydan artıq müddətə idarə edilməsi və ya 12 aydan yuxarı olduqda normal əməliyyat dövrü üçün lazım olan mülkiyyətin bir hissəsi.

Əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri – aşınma (amortizasiya) xərcləri çıxılmaqla ilkin və ya bərpa olunan dəyər.

Çaşqın vasitələr – təqvim ili ərzində təşkilatdan tutulan və iqtisadi dövriyyəyə qoşulmayan və ya xüsusi ehtiyaclara yönəldilməyən pul vəsaitlərinin bir hissəsi.

Qiymət – əmlakın özünü pul ölçüsündə ifadə etməsi.

Mühasibat balansının öhdəliyi – əmlakın pulla qiymətləndirilməsində onun formalaşması mənbələri ilə müəyyənləşən balansın bir hissəsidir.

Mühasibat uçotu hesablarının planı – sintetik mühasibat hesablarının sistemləşdirilmiş siyahısı.

Əsas vasitələrin ilkin dəyəri – əlavə dəyər vergisi və digər vergilər istisna olmaqla, əsas vəsaitlərin alınması, tikintisi və istehsalı üçün təşkilatın faktiki xərclərinin məbləği.

Pul vəsaitləri axını – pul vəsaitlərinin və digər ekvivalentlərin axını, gəlişi və gedişi.

Balans gəliri – məhsulun (işlərin, xidmətlərin), əsas vasitələrin, digər əmlakın satışından gələn məbləğ və realizə olunmayan əməliyyatlardan kənarda qalan gəlirlər, bu əməliyyatlar üzrə xərclərin azalan məbləği.

Gəlir – təşkilatın iqtisadi fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini ifadə edən iqtisadi kateqoriya, yəni, hesabat ilində xərclər, zərərlər və zərərlər üzrə gəlir məbləğinin xərcləri üstələməsi.

Ticarətdə gəlir – alış qiymətləri ilə malların dəyəri, mal qiymətləri ilə ƏDV və satış vergisi olmadan istifadə dəyəri arasındakı fərq.

Məqalənin 5-ci hissəsini bu linkə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *