Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi

Exceldə soldan sağa doğru sıralamanı necə apara bilərik?

2019-cu il üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlinin hazırlanması üçün excel faylı

Microsoft Excel 2019-da 10 mühüm yenilik

2019-cu il üçün Əmək Haqqı Cədvəli – Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?
2019-cu il üçün Net-dən Gross-a əmək haqqı hesablanması
Exceldə indiki dövr ilə keçən il eyni dövr arasındakı satışların müqayisəsi – SAMEPERIODLASTYEAR (DAX)
Exceldə xalis bu günkü dəyərin hesablanması – Video Təlimat
Diaqramlarda Maksimum və Minimum dəyərlərin fərqləndirilməsi
Həftəlik satış qrafikinin yaradılması
 Filtr əməliyyatının sürətləndirilməsi
 Təkrar adların yazılmasının sürətləndirilməsi
 Məlumatların yuxarı xanalara keçirilməsi
 1C hesab kartının sətirlərinin ayrılması
 Mühasiblər üçün daha yaxşı cəmləmə metodu
 Şaquli cədvəlin emalı
 Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması
 Təhvil-təslim aktının avtomatlaşdırılması (detallı)
 Excel faylına necə şifrə qoymalı?
 Excel faylını PDF formatına çevirmək qaydası
 Həftəlik overtime saatının hesablanması
 Excel faylına ad verərkən nələrə diqqət etməli?
 Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu
 Track changes – Excel faylında edilən hər dəyişikliyin qeydiyyatı
 Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası – Düz xətt metodu
 Valyutalı dəyərlərin səliqəyə salınması
 Xanadakı məlumatın gizlədilməsi
Exceldə sətirləri sütunlara, sütunları sətirlərə kopyalamaq
Sətirləri sütunlara necə çevirməli
 EOMONTH funksiyası – hər ayın son gününün hesablanması
 Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı (1-ci hissə)
 Çirkin diaqramlardan necə azad olmalı? (2-ci hissə)
Excel-də illər üzrə artım tempini necə hesablamalı?
Exceldə formul xətaları (formula errors) – #DIV/0! #REF! #NUM!
Exceldə daha sadə qrafik həllər
Filter sonrası sıra nömrələrinin avtomatik yenilənməsi
Professional hesabatları necə hazırlamalı?
Tab düyməsinin üstünlüyü
Mühasiblər üçün olduqca faydalı 5 shortcut
Mühasiblərin sürətini artıracaq 8 shortcut
Daşınmaz əmlak satışından verginin Exceldə hesablanması
Word faylından kopyaladığımız mətni Excel-də bir neçə sətrə necə bölməli?
Exceldə ən zəruri shortcut-lar
NETWORKDAYS funksiyası – 2 tarix arasındakı iş günlərinin sayı
Exceldə WORKDAY funksiyası
Excel-də tarix və saat funksiyaları
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (1-ci üsul)
DATEDIF funksiyası – iki tarix arasındakı il, ay və gün fərqinin hesablanması
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (2-ci üsul)
Excel-də Weekday funksiyası
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (3-cü üsul)
Mühasibat exceldə – 4 faydalı üsul (4-cü hissə)
Excel’də layihələrin idarəedilməsində əvəzolunmaz vasitə
Excel’də diaqramlardakı oxlara şəkil yerləşdirmək
NPV funksiyası – bugünkü dəyəri necə hesablamalı?
Exceldə kiçikdən böyüyə, böyükdən kiçiyə doğru sıralama
Excel-də unikal sıralamanı necə əldə etməli?
Excel-də başqa səhifədəki xananı necə izləməli?
Excel’də tarixlərin formatlanması
Excel-də ROUND funksiyası – yuvarlaqlaşdırma
2 tarix arasındakı iş günlərini necə hesablamalı?
Qovluqdakı faylların adlarından ibarət Excel cədvəlinin hazırlanması
Exceldə gündəlik “ToDo List” şablonu

VLOOKUP funksiyasındakı son komponentin (TRUE & FALSE) vacibliyi

Exceldə təqvim cədvəlinin qurulması (Calendar Table)

Exceldə Təqvim Cədvəlinin genişləndirilməsi

Print Friendly, PDF & Email